Uroczyste wręczenie certyfikatów Europass Mobility

Projekt „Europa kształci” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskie Erasmus+

W dniu 10.12.2021 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla 88 uczniów naszej szkoły, którzy brali udział w projekcie „Europa kształci” realizowanym i współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Uczniowie otrzymali szereg dokumentów potwierdzający ich udział oraz pozytywną ocenę stażu w Niemczech i Grecji, m.in. : Certyfikat potwierdzający udział w praktykach od organizacji przyjmującej. Certyfikat potwierdzający zdobyte efekty kształcenia, Indywidualny wykaz osiągnięć, Europass Mobilność oraz inne dokumenty potwierdzające udział w przygotowaniach do praktyk zawodowych.

Nasi praktykanci  nie tylko zdobyli wiedzę zawodową, ale i zbogacili swój warsztat życiowy o doświadczenie związane z radzeniem sobie w nowym środowisku,  w międzynarodowym otoczeniu.

Życzymy owocnego korzystania ze zdobytych umiejętności oraz dużo sukcesów w przyszłości!

Koordynator projektu

Olena Moroń