Stypendium socjalne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym.

1. Wnioski na stypendium szkolne dla uczniów z terenu miasta Słupska są do pobrania na stronie MOPR w Słupsku, a dla pozostałych uczniów w urzędach gmin odpowiadającym miejscu zamieszkania.

2. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 600 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie.

3. Zgodnie z zapisami ustawowymi wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2022/23 składa się w okresie od 1 września do 15 września 2022r.
(MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15 D, pokój nr 12 w godz. 8.00-14.00).

4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2022/2023

https://mopr.slupsk.pl/strona/stypendia-szkolne-na-rok-szkolny-2022-2023-przyjmowanie-wnioskow