Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
29.11.2016
W dniach od 14 do 20 listopada 2016 roku odbywał się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. To ogólnoświatowa inicjatywa, która ma na celu wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. W ramach tegorocznej, dziewiątej edycji ŚTP na całym świecie odbywały się spotkania i wydarzenia skierowane do młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark.
Koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości po raz trzeci wziął aktywny udział w tym przedsięwzięciu.
Dnia 15 listopada uczniowie klasy III TFD wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami banku PeKaO SA, podczas którego pracownicy banku przedstawili tajniki kredytów i pożyczki.
W czwartek 17 listopada uczennice klasy IV TF - Anna Klasa i Karolina Bruh-Dzielińska poprowadziły lekcję przedsiębiorczości dla sześciolatków w zaprzyjaźnionym Przedszkolu Miejskim nr 32 Tęczowa Dolina w Słupsku. Lekcja poświęcona była „Historii pieniądza” a sześciolatki bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach.
Uczniowie klasy II TI wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w ZUS w Słupsku, podczas których Pani Beata Smolińska i Pani Iwona Batruch omówiły najważniejsze zadania ZUS, przedstawiły strukturę organizacyjną ZUS oraz zaprezentowały ABC płatnika składek i rozwiały wszelkie wątpliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZST zorganizowała Pani Jolanta Suchańska – opiekun Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.
Drzewniak wymiata ;))
23.11.2016
Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie uczniów naszej szkoły. W dniu 17 listopada 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku powołano jury konkursu plastycznego "NIE dla handlu ludźmi" na plakat i hasło w składzie: Beata Zgodzińska-Wojciechowska, Agnieszka Pienkos, Grzegorz Szczepłocki.

Jury, po wnikliwej ocenie wszystkich nadesłanych prac, postanowiło przyznać:
3. miejsce - Ewelinie Fabiańczyk
2. miejsce - Dominikowi Strzelbickiemu
1. miejsce - Oliwii Abryckiej


Jury postanowiło ponadto zakwalifikować na wystawę prace następujących autorów: Jan Godek, Karolina Koba, Aleksandra Skowrońska, Alicja Gilla, Katarzyna Baran, podkreślając wysoki poziom wszystkich nadesłanych prac. Specjalne słowa podziękowania skierowano do opiekunów merytorycznych autorów zwycięskich i wyróżnionych prac: Piotra Igora Salaty, Kingi Zaborowskiej i Katarzyny Tomasiak.
Wręczenie nagród odbędzie się w sali kina REJS w poniedziałek, 21 listopada 2016, o godz. 13.00 podczas konferencji zamykającej projekt „STOP dla handlu ludźmi - świadomość najlepszą formą zapobiegania”. Podczas spotkania – oprócz wręczenia nagród – została zaplanowana debata z udziałem zaproszonych gości oraz pokazy filmów społecznych.

Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można podziwiać w holu kina REJS podczas trwania festiwalu MIEJSCE KOBIET, do 27 listopada 2016. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Triny Papisten, kino REJS Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku

http://www.emcek.pl/index.php/kino_rejs/konkursy_filmowe/nie_dla_handlu_ludzmi
Warsztaty "e-Twinning bez tajemnic"
23.11.2016
W dniu 17 listopada 2016 r. grupa uczniów z klasy II sfh i I TOM - uczestników projektu "Szkoła równych szans" wzięła udział w warsztatach "e-Twinning bez tajemnic". Warsztaty trwały 2 godziny lekcyjne i prowadzone były przez nauczyciela informatyki - pana Radosława Sorbiana. W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z narzędziami platformy e-Twinning, dzięki którym będą mogli nawiązać kontakty i komunikować się z rówieśnikami z niemieckiej szkoły partnerskiej Offene Schule Köln. Pozwoli to na lepsze poznanie się obu grup i ich wspólną pracę nad projektem przed wymianami, które odbędą się w kwietniu 2017 r. w Słupsku i we wrześniu 2017r. w Kolonii w Niemczech. Dzięki korzystaniu z e-Twinningu uczniowie rozwiną także swoją świadomość i ekspresję kulturalną oraz umiejętność posługiwania się językiem obcym w praktyce, a także udoskonalą kompetencje z zakresu TIK, a więc Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych. Życzymy dużo satysfakcji z korzystania z e-Twinning !
Spotkanie dyskusyjne
18.11.2016
W dniu 7 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat "Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej", zorganizowane przez Szkolny Klub Europejski pod kierunkiem pani Elżbiety Saby i pani Doroty Aslan. Uczestniczyli w nim oprócz członków SKE "Korniki" także uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku z opiekunem panią Lidią Mielniczuk. Spotkanie rozpoczęła krótka zabawa integracyjna, a następnie prezentacja działalności naszego Klubu na przestrzeni lat 2002-2016. Punktem wyjścia do dyskusji była "gadająca ściana", na której umieściliśmy naszym zdaniem najważniejsze plusy i minusy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Mimo deklarowanego przez niektóre osoby eurosceptycyzmu okazało się jednoznacznie, że dostrzegamy więcej korzyści niż kosztów bycia w Unii. Bardzo ważne są dla nas aspekty gospodarcze, tj. finansowanie inwestycji publicznych z funduszy europejskich, napływ inwestycji zagranicznych, wzrost gospodarczy, a także rozwój edukacji i technologii, możliwość swobodnego podróżowania, osiedlania się i podejmowania pracy w różnych państwach unijnych. Na zakończenie spotkania odbyła się rywalizacja drużynowa, polegająca na rozwiązaniu quizu sprawdzającego naszą znajomość obiektów architektury typowych dla krajów europejskich.
Spotkanie dla nauczycieli - beneficjentów projektu.
18.11.2016
Grupa 20 nauczycieli naszej szkoły - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" uczestniczyła w dniu 9 listopada 2016r. w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, przygotowanym i prowadzonym przez koordynatora - panią Elżbietę Sabę. Nauczyciele poznali cele, założenia i przewidywane efekty projektu oraz harmonogram działań projektowych, w których będą uczestniczyć w ciągu najbliższych trzynastu miesięcy. Zostali także zapoznani ze składem osobowym Zespołu projektowego. Ponadto pani Saba przekazała zebranym podstawowe informacje o programie Erasmus+, w ramach którego projekt jest współfinansowany, oraz o szkole partnerskiej Offene Schule Köln. Treści omawiane na spotkaniu zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnych oraz ulotek umieszczonych na tablicach w bibliotece szkolnej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ponadto "Pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych" dotyczących projektu.

Więcej informacji na temat spotkania tutaj.
Wycieczka do Łodzi
15.11.2016
W dniach 9 - 10 listopada 2016 r. uczniowie Drzewniaka uczestniczyli w wycieczce do Łodzi. Plastycy, technicy przemysłu mody, organizacji reklamy, obuwnictwa i fototechnicy pod opieką nauczycieli: Doroty Kaloty, Natalii Buki, Anny Dadury i Adama Mroczka, w czasie pobytu spacerowali słynną ulicą Piotrkowską, odwiedzili Centralne Muzeum Włókiennictwa, Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną, Akademię Sztuk Pięknych, mogli też buszować po sklepach „Manufakury” oraz „Fashion City Ptak” w Rzgowie.
"Praktyki w dobrym stylu"
14.11.2016
Z ogromną radością informujemy, że z początkiem listopada Zespół Szkół Technicznych w Słupsku rozpoczął realizację projektu "PRAKTYKI W DOBRYM STYLU" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe KA 1 - Mobilność osób uczących się i pracowników , Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską uczniowie naszej szkoły odbędą w latach 2017 - 2018 praktyki zawodowe na terenie Hiszpanii i Niemiec.
W najbliższych dniach rozpocznie się proces rekrutacji beneficjentów projektu z klas : III TOS, III TFD, II TI. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i kontakt z koordynatorem projektu. Więcej informacji tutaj

Koordynator projektu
Aleksandra Adler
Projekt "Szkoła równych szans" rozpoczęty !
10.11.2016
W dniu 1 listopada 2016r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu "Szkoła równych szans", współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Pierwszym działaniem projektowym było spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczniów - beneficjentów projektu i ich rodziców, które odbyło się w dniu 3 listopada w bibliotece szkolnej. Spotkanie prowadziła koordynator projektu - pani Elżbieta Saba.
Uczniowie i ich rodzice zostali zapoznani z podstawowymi informacjami o programie Erasmus+ i o projekcie "Szkoła równych szans". Szczegółowo omówiono cele, założenia i oczekiwane rezultaty projektu oraz prawa i obowiązki uczestnika określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Przedstawiono również osoby odpowiedzialne za realizację projektu, harmonogram działań projektowych oraz szkołę partnerską - OSK Offene Schule Köln gGmbh. Beneficjenci i ich rodzice podpisali także dokumenty warunkujące udział w projekcie. Więcej informacji na temat spotkania tutaj
Koncert z okazji Dnia Niepodległości
09.11.2016
11 listopada każdy Polak na swój sposób obchodzi Święto Niepodległości. Jedni idą w Marszu Niepodległości, inni - po prostu korzystają z wolnego, by spędzić czas z rodziną. W ZST w Słupsku organizujemy niekonwencjonalny koncert młodych - Drogi do wolności.
Jedna z lepiej rozpoznawalnych, radosnych i najważniejszych rocznic w historii naszego kraju przypada na listopad, miesiąc, który - patrząc na aurę - skłania raczej do zadumy i refleksji. W Zespole Szkół Technicznych w Słupsku świętujmy tę szczęśliwą dla Polski datę ze śpiewem na ustach, manifestując poprzez koncert Drogi do wolności, koncert pieśni poświęconych wolności, miłości, nadziei, nieugiętości by pamięć o tych, którzy przed laty walczyli o Niepodległą nie przemijała, ale też zachęcamy i motywujemy do godnej postawy w obronie ojczyzny, poszanowania uniwersalnych wartości i właściwych postaw obywatelskich.
W koncercie, który przygotowali uczniowie z prof. Aleksandrą Adler, zostaną zaprezentowane zarówno pieśni patriotyczne (J.Kaczmarskiego, J.Wójcickiego), jak i utwory rockowe, ballady z repertuaru takich artystów i zespołów jak: J. Radek, A. Wyszkoni i P. Cugowski, Bracia, G. Turnau, Kobranocka, Hey, Perfect, Chłopcy z Placu Broni, Sztywny Pal Azji, Mr. Zoob.
Koncert dopełnią strofy poezji przygotowane przez uczennice pod kierunkiem prof. Aliny Widejko.

Koncert odbędzie się 10 listopada w auli szkoły o godz. 10.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym wydarzeniu.


Wielkie otwarcie instalacji w Galerii Słupsk
09.11.2016
Dnia 4 listopada 2016 w Galerii Słupsk przy ul. Tuwima odbyło się wydarzenie prezentujące słupszczanom instalacje stworzone przez uczniów Liceum Plastycznego Drzewniak w ramach projektu „Shakespeare czy Szekspir” realizowanego we współpracy z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku. Instalacje stworzyli uczniowie wraz z nauczycielami Katarzyną Tomasiak, Kingą Zaborowską i Piotrem Igorem Salatą we współpracy z teatralnym scenografem Grzegorzem Sujeckim.


<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Następne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014