Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023

Technikum nr 3

Technik informatyk

Technik informatyk

rozszerzenie: matematyka

Technik programista

rozszerzenie: matematyka

Technik technologii drewna

Technik technologii drewna

rozszerzenie: język angielski

Technik reklamy

rozszerzenie: język angielski

Technik multimediów

Technik fotografii i multimediów

rozszerzenie: język angielski

Technik przemysłu mody

rozszerzenie: język angielski

Technik stylista

rozszerzenie: język angielski

Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum sztuk Plastycznych

Plastyk

rozszerzenie: język polski, historia sztuki

Branżowa Szkoła I stopnia z Odziałami Integracyjnymi

Pracownik obsługi hotelowej

Pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej (PPP)