free website design templates
Mobirise

EUROPA KSZTAŁCI

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+

O PROGRAMIE ERASMUS +

„Zmienia życie, otwiera umysły”

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program obejmuje trzy kluczowe akcje oraz akcje specjalne:
Akcja 1 – Mobilność edukacyjna
Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk
Akcje specjalne – Jean Monnet, Sport
 
Najważniejsze sektory programu to:
- Edukacja szkolna
- Kształcenie i szkolenia zawodowe
- Szkolnictwo wyższe
- Edukacja dorosłych
- Młodzież
 
Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć TUTAJ
 
Nasza szkoła realizuje projekt w Akcji 1, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Najważniejsze cele Akcji 1 programu Erasmus+ to osiągnięcie takich rezultatów jak:
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego
- większe szanse na zatrudnienie
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości
- lepsza znajomość języków obcych
- większa świadomość kulturowa
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości EU
- większa motywacja do dalszego kształcenia
(Źródło: Erasmus+ Przewodnik po programie do pobrania TUTAJ)
 
Więcej informacji na temat mobilności uczniów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe można znaleźć na oficjalnej stronie programu Erasmus+ 

O PROJEKCIE

Projekt „Europa kształci” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
 
Czas trwania projektu: 09.09.2019– 08.09.2021
 
Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-062540
Kwota dofinansowania: 149 110 euro
 
Beneficjent: Zespół Szkół Technicznych w Słupsku
 
Organ prowadzący: Miasto Słupsk
 
Partnerzy: VITALIS Betreungsgesellschaft fur Modeellprojekte mbH, ETN Bulgaria Gateway
 
Główne cele projektu:
- rozwijanie umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy
- rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie użycia języka obcego zawodowego
- rozwijanie świadomości kulturowej
- rozwijanie kompetencji miękkich
- zwiększenie pewności siebie uczestników, a w rezultacie swobodne poruszanie się na rynku pracy
- wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym
- uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność
 
W ramach projektu 88 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia praktyki zawodowej poza granicami kraju,
w Sofii w Bułgarii oraz w Lipsku (Niemcy). Praktyki zawodowe skierowane są do uczniów klas trzecich oraz drugich. Uczniowie IT odbędą praktyki w firmie Projekt Korekt e.V działającej na rzecz integracji młodych Europejczyków .
Technicy organizacji reklamy odbędą praktyki w renomowanych firmach na terenie Sofii: Publicis- francuska grupa reklamowa złożona z agencji reklamowych, domów mediowych i podmiotów świadczących usługi z reklamy.
Technicy fotografii i multimediów odbędą praktyki
w renomowanych i doświadczonych studio i firmach fotograficznych (Studio Photo LtD, Belightstudio LtD, SV Studio Ltf) specjalizujących się w dziedzinie fotografii i mody.
Za organizację praktyk odpowiadają firmy Vitalis GmbH oraz ETN Bułgaria, którzy zapewnią nam także zakwaterowanie, wyżywienie oraz bogaty program kulturowy.

Adres

Zespół Szkół Technicznych
Szymanowskiego 5
76-200 Słupsk

Telefon

+48 (59) 842-34-92