free html templates

INFORMACJE DLA UCZNIÓW


REKRUTACJA
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji, do pobrania TUTAJ


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

GRUPA 1 (klasa 3 TI oraz 2 TI - technik informatyk)

GRUPA 2 (klasa 3 TOR oraz 2 TOR – technik organizacji reklamy)

GRUPA 3 (klasa 3 TF – technik fotografii i multimediów)

 • PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH - 10.09.- 19.09.2019
 • TEST PISEMNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 20.09.2019
 • EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 23-24.09.2019
 • OGŁOSZENIE LISTY UCZESTNIKÓW WRAZ Z LISTĄ REZERWOWĄ - 26.09.2019
 • SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE Z RODZICAMI I UCZNIAMI ZAKWALIFIKOWANYMI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE -  30.09.2019
 • PODPISANIE DOKUMENTACJI - 30.09.2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

GRUPA 4 (klasa 3 TI oraz 2 TI- technik informatyk)

GRUPA 5 (klasa 3 TOR oraz 2 TOR – technik organizacji reklamy)

GRUPA 6 (klasa 3 TF – technik fotografii i multimediów)

 • PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH - 07.09- 18.09.2020
 • TEST PISEMNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 21.09.2020
 • EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 23-24.09.2020
 • OGŁOSZENIE LISTY UCZESTNIKÓW WRAZ Z LISTĄ REZERWOWĄ - 28.09.2020
 • SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE Z RODZICAMI I UCZNIAMI ZAKWALIFIKOWANYMI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE -  30.09.2019
 • PODPISANIE DOKUMENTACJI - 30.09.2019

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI

Kryteria dla uczniów klas III:
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec
ubiegłego roku szkolnego
- ocena ze sprawowania za poprzedni rok szkolny
- średnia frekwencja za poprzedni rok szkolny
- opinia wychowawcy klasy
- wynik z testu z języka angielskiego
 
UWAGA!
Test z języka angielskiego będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Będzie obejmował język ogólny oraz język zawodowy.

TERMINY WYJAZDÓW

Mobirise

DOKUMENTY (DO POBRANIA)

 1. Regulamin rekrutacji   - .pdf
 2. Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy (wypełnia uczeń) -  .pdf, .doc
 3. Załącznik 2 – punktacja (wypełnia komisja rekrutacyjna) - .pdf
 4. Załącznik 3 – lista przedmiotów  - .pdf
 5. Załącznik 4 Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych - .pdf, .doc
 6. Załącznik 5 -  Zgoda na przetwarzanie i  przechowywanie danych osobowych - .pdf
 7. Załącznik 5A - Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych osoby pełnoletniej - .pdf
 8. Załacznik 6 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku - .pdf
 9. Załacznik 6A - Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej- .pdf