Biblioteka

Belka Program Czytelnictwa 2.0

9 czerwca 2022 roku została podpisana umowa nr  45/2022/NPRCz 2.0 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na rok 2022.

Technikum nr 3 otrzymało dofinansowanie w ramach tego Programu w wysokości 12 000 zł.  

Biblioteka szkolna wraz z czytelnią i Centrum Informacji Naukowej jest czynna pięć dni w tygodniu w następujących godzinach:

poniedziałek: 9.00 – 14.00
wtorek:    9.00 – 14.00
środa:    9.00 – 14.00
czwartek:    9.00 – 14.00
piątek:    nieczynna

Dysponuje bardzo bogatym księgozbiorem, w którym oprócz lektur można znaleźć ciekawe pozycje popularnonaukowe, poradniki, testy, sprawdziany, referaty, opracowania, a także literaturę piękną. Zbiory są stale aktualizowane i wzbogacane o najnowsze bestsellery, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z szerokiego wachlarza tytułów czasopism.

Centrum Informacji Naukowej oferuje stały dostęp do czterech stanowisk komputerowych, drukarki, telewizora z DVD oraz bazy multimediów: filmów, programów, prezentacji.

Ponadto biblioteka prowadzi działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i kulturotwórczym. Do stałych przedsięwzięć należy m.in. organizacja giełdy używanych podręczników, prowadzenie banku informacji o maturze i studiach, czy udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.