Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

Projekt – „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

Loga Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie

Kliknij w poniższy link, aby wypełnić ankietę badającą losy absolwentów.

Badanie losów absolwentów

Uprzejmie informujemy że Zespół Szkół Technicznych prowadzi nabór na kurs: Projektowanie ogrodów i aranżacja wnętrz – czas trwania 102 godzin dla 14 uczestników (27 godzin projektowania ogrodów, 75 godzin aranżacji wnętrz).

plakat projektowanie ogrodów

Warunkiem przystąpienia do projektu jest ukończone 18 lat. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco, w sposób ciągły, do końca trwania projektu lub do czasu wykorzystania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu do kursu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania większej ilości zgłoszeń uczestnicy zostaną wpisani na listę rezerwową.

Zajęcia są darmowe, realizowane w godzinach popołudniowych. Na chwilę obecną proponowane terminy to: wtorek, czwartek od 15:30 do 18:30 – dla ogrodów oraz raz w tygodniu czwartek od 15:30 do 18:30 – dla aranżacji wnętrz. W przypadku większej ilości chętnych na zajęcia on-line, istnieje możliwość realizacji zajęć drogą on-line z możliwością odsłuchania nagrań z zajęć.

Przewidywany termin zakończenia kursu to II kwartał 2021 r.

Przed rozpoczęciem i na zakończenie zajęć, uczestnicy wypełniają test wewnętrzny sprawdzający nabytą wiedzę. Po skończonym kursie, uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu zajęć.

Zasady przyjmowania zgłoszeń: dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony internetowej szkoły oraz złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać zeskanowane na adres:

e-mail: tomasz.kadylak@drzewniak.slupsk.pl

Dokumenty rekrutacyjne:


Data: 21 grudnia 2017 r.

W związku z realizacją projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” zamieszczamy informację o zapytaniu o ceną, dotyczącej wykonania zamówień publicznych. Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj


Data: 3 stycznia 2017 r.

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

Od 01 września 2016 r. do grudnia 2021 r. w szkole realizowany jest projekt „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w Mieście Słupsk jak i również zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.

W ramach projektu realizowane będą kursy i staże zawodowe dla uczniów, laboratoria w wyższych uczelniach oraz studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli. W projekcie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie z klas Technik Organizacji Reklamy oraz Technik Przemysłu Mody.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Więcej informacji można zasięgnąć u Pana prof. Tomasza Kadylaka lub pod adresem e-mail: tomasz.kadylak[at]drzewniak.slupsk.pl

Poniżej dokumenty rekrutacyjne:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Date: 12 czaerwca 2017 r.

Od 01 września 2016 r. do grudnia 2021 r. w Szkole realizowany jest projekt „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w mieście Słupsk jak i również zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.

W ramach projektu realizowane będą kursy i staże zawodowe dla uczniów, laboratoria w wyższych uczelniach oraz studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli. W projekcie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie z klas technik organizacji reklamy, technik przemysłu mody oraz technik obuwnik.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Więcej informacji można zasięgnąć u Pana prof. Tomasza Kadylaka lub pod adresem e-mail: tomasz.kadylak[at]drzewniak.slupsk.pl


Regulamin rekrutacji
Regulamin stażu technik organizacji reklamy
Regulamin stażu technik przemysłu mody

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich - Szkoła Zawodowa szkołą dobrego wyboru.