Rada rodziców

Konto Rady Rodziców

Bank BNP Paribas w Słupsku
33 2030 0045 1110 0000 0144 1610

Składka na rok szkolnym 2023-24 wynosi 30 zł za cały rok.

W sprawach różnych można się kontaktować z Panią Anną Gołojuch
anna.golojuch@drzewniak.slupsk.pl