Projekt „Europa kształci”

Praktyki zawodowe w ramach projektu „Europa kształci” realizowanego i współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+

Od 2019 roku w naszej szkole realizowany jest projekt „Europa kształci” w ramach programu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Erasmus+

W ramach projektu 88 uczniów naszej szkoły odbyły praktyki zawodowe w Niemczech i Grecji.

36 uczniów kształcących się na kierunku technik informatyk uczestniczyły w  dwutygodniowych zajęciach praktycznych w Niemczech (Schkeuditz) organizowanych przez Vitalis Betreungsgesellschaft Modellprojekte mbH oraz 56 uczniów ( 32 –technik fotografii i multimediów i 24- technik organizacji reklamy/technik reklamy) w praktykach zawodowych w Grecji (Ateny) zorganizowanych przez TravelAdventures Greece.

Główne cele projektu:

 • doskonalenie kształcenia zawodowego
 • nadanie kształceniu zawodowemu europejskiego wymiaru
 • wdrażanie nowych metod i narzędzi
 • rozwijanie umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy
 • rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie użycia języka obcego zawodowego
 • rozwijanie świadomości kulturowej
 • rozwijanie kompetencji miękkich
 • zwiększenie pewności siebie uczestników, a w rezultacie swobodne poruszanie się na rynku pracy
 • wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym
 • uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność
 • zdobycie doświadczeń pozwalających na aktywne poszukiwanie pracy na europejskim rynku

Każdy wyjazd na praktyki był poprzedzony przygotowaniami:

 • zajęcia z języka angielskiego zawodowego (50 godzin) dla każdej grupy
 • zajęcia z języka niemieckiego zawodowego (30 godzin)-grupy TI
 • zajęcia z języka angielskiego (komunikatywny) (30 godzin) -grupy TF oraz TOR
 • przygotowanie kulturowe 2h
 • zajęcia z psychologiem szkolnym „Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach trudnych?(2 godz. x 2)
 • zajęcia z BHP( 1h)-kierownik kształcenia zawodowego
 • zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych/doradcą zawodowym „Wykorzystanie zdobytej podczas praktyk wiedzy i doświadczenia w planowaniu ścieżki kariery zawodowej. Ecvet  (2 godz. x 2)

ZAKRES WSPARCIA FINANSOWEGO

 • zajęcia przygotowujące do wyjazdu na praktyki lub staż, w tym przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczno-psychologiczne i merytoryczne, szkolenie BHP
 • materiały dydaktyczne z języka niemieckiego i angielskiego
 • praktyka zawodowa w zagranicznych przedsiębiorstwach w Atenach (Grecja) dla grup technika fotografii i multimediów i technika organizacji reklamy oraz w Schkeuditz  (Niemcy) dla grup technika informatyki
 • transport do miejsca odbywania praktyk i z powrotem
 • wyżywienie i zakwaterowanie w miejscu odbywania praktyk
 • ubezpieczenie na czas trwania mobilności
 • opieka nauczycieli i opiekuna stażu w trakcie praktyki
 • program kulturowy podczas pobytu w Grecji i Niemczech, w tym wycieczki
 • przygotowanie i wydanie certyfikatów Europass Mobilność, certyfikatów zaświadczających udział w zajęciach praktycznych

Wszyscy otrzymali pozytywny wynik oceny stażu, z czego bardzo się cieszymy i gratulujemy!

Uczniowie stworzyli mnóstwo prezentacji, fotorelacji i filmów z czasu mobilności. Z przyjemnością dzielą się ze wszystkimi swoim doświadczeniem i z pewnością polecają udział w projekcie. Tak długi czas przygotowań jednak się opłacał. Udało się pomimo trudności i przeszkód, które przyniósł nam czas pandemii.

Będziemy upowszechniać rezultaty, dzielić się doświadczeniem i szerzyć ideę UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIĘ!

A wszystko dzięki możliwościom, które daje nam ERASMUS+!  Zmienia życie, otwiera umysły.

Koordynator projektu

Olena Moroń