Praktyczna nauka zawodu realizowana będzie na terenie zakładu, który zapewni naszym uczniom  komfortowe warunki kształcenia w środowisku produkcyjnym. Uczniowie będą ćwiczyli od podstaw na realnych materiałach produkcyjnych.

Posiadamy doświadczoną kadrę nauczycielską, która już teraz skutecznie kształci w zawodzie. 

Po ukończeniu szkoły, osobom odpowiednio zmotywowanym firma gwarantuje zatrudnienie. Podwójną korzyścią dla naszych uczniów będzie to, że ucząc się zawodu będą także uczyli się specyfiki pracy na konkretnych meblach. Będą solidnie przygotowani pod kątem jakości, wyczucia detalu, sposobu tapicerowania. Dzięki temu bardzo szybko odnajdą się w normalnej pracy. Jednocześnie lepiej poznają firmę i załogę, lepiej się zasymilują, nawiążą przyjaźnie. Od strony finansów mają gwarancję bardzo wysokich zarobków, obecnie tapicer z doświadczeniem zarabia w Maripol Meble Polska przeciętnie ponad 7 000 zł.

W bieżącym roku szkolnym mamy niewielki limit miejsc – 15 uczniów. Już teraz widzimy spore zainteresowanie tym zawodem, a o przyjęciu decydować będą wyniki rekrutacyjne aplikantów.