Osignicia


Oto nasi stypendyci wyrónieni przez Prezesa Rady Ministrów:
 • Magorzata Szafraska
 • Artur Stefaniuk
 • Justyna Kdzierska
 • Arkadiusz Trzciakowski
 • Piotr Choitz
 • Monika Kosakowska
 • Magdalena Budzyska
 • Arleta Wicher
 • Tomasz Mazurkiewicz
 • Sawomir Felczak
 • Magorzata Ugorowska
 • Marcin Niemiec

Waniejsze osignicia w poszczególnych latach

Rok szkolny 2005/2006

II miejsce w rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy PCK i OC w Supsku

III miejsce dziewczt w VI Wojewódzkiej Licealiadzie Modziey Szkolnej w pice rcznej

III miejsce w halowym turnieju piki nonej klas pierwszych

Rok szkolny 2004/2005

III miejsce w I edycji konkursu informatycznego "Mój Supsk 2005"

Rok szkolny 2003/2004

I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach PCK - Puchar Prezydenta

I miejsce w konkursie "Moja przygoda w muzeum" - w kategorii szkó ponadgimnazjalnych.

II miejsce w zawodach wdkarskich "Zoty Haczyk o Puchar Prezydenta Miasta Supska"

II miejsce dziewczt w Biegach Przeajowych Supskiej Olimpiady Modziey

IV miejsce w Etapie Wojewódzkim Konkursu Ekologicznego

IV miejsce w punktacji generalnej w ramach Supskiej Olimpiady Modziey

Nagroda Prezesa NOT Supsk - Konkurs Modych Talentów. Temat pracy "Wycinarka do styropianu"

Rok szkolny 2002/2003

W grudniu 2002 uczniowie naszej szkoy zostali laureatami konkursu "Supsk- moje miasto w Europie" zorganizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Supska. Nagrody Prezydenta otrzymali: Martyna Kozowska, Tomasz Mdrzycki, Karolina Wilhelmi, Piotr Klimsiak, Pawe Szczurowski.

I miejsce w Rejonowym Konkursie Pomocy Przedmedycznej

II miejsce w pice nonej Supskiej Olimpiady Modziey

II miejsce w halowej pice nonej

II miejsce w tenisie stoowym

III miejsce w Konkursie Plastycznym "Barwy Mojej Muzyki"

Rok szkolny 2001/2002

I miejsce za przygotowanie najlepszego stoiska promocyjnego w I Targach Edukacyjnych

I miejsce w Indywidualnych Biegach Przeajowych

II miejsce w tenisie stoowym

III miejsce w Sztafetowych Biegach Przeajowych

III miejsce w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej "Modzie zapobiega poarom"
Micha Lenczewski otrzyma nagrod Kwazara 2001 w kategorii Teatr i Literatura M-CKM-ów
Adrian Ratajski zakwalifikowa si do finau szczebla centralnego w konkursie 8 Wspaniaych - jako jedyny supszczanian

Rok szkolny 1998/99

I miejsce w zawodach rejonowych druyn PCK

I miejsce w zawodach okrgowych druyn PCK

II miejsce w zawodach strefowych druyn PCK

Rok szkolny 1997/98

III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Supsku

Rok szkolny 1996/97

I miejsce w Rejonowych Zawodach Sportowo-Obronnych "Sprawni jak onierze"

II miejsce w finale wojewódzkim w pice nonej chopców

Rok szkolny 1992/1993

I miejsce w pice nonej chopców w Supsku

I miejsce w Rejonowych Zawodach Sportowo-Obronnych "Sprawni jak onierze"

I miejsce w Wojewódzkim Finale Zawodów Sportowo-Obronnych "Sprawni jak onierze"

II miejsce w biegu przeajowym chopców Supskiej Olimpiady Modziey

Rok szkolny 1990/1991

I miejsce w mistrzostwach wojewódzkich w pice siatkowej dziewczt

I miejsce (indywidualne) w tenisie stoowym Supskiej Olimpiady Modziey

I miejsce w pice siatkowej dziewczt Supskiej Olimpiady Modziey

I miejsce w pice koszykowej chopców Supskiej Olimpiady Modziey

II miejsce w sztafetowym biegu przeajowym chopców Supskiej Olimpiady Modziey

I miejsce w Makroregionie Pomorskim w Zawodach Sportowo-Obronnych "Sprawni jak onierze"

II miejsce w Mistrzostwach Polski w Zawodach Sportowo-Obronnych "Sprawni jak onierze"

Rok szkolny 1989/1990

II miejsce w Makroregionie Pomorskim w Zawodach Sportowo-Obronnych "Sprawni jak onierze"

W klasyfikacji generalnej Supskiej Olimpiady Modziey chopców:
 • III miejsce w roku szkolnym 2001/2002
 • V miejsce w roku szkolnym 2000/2001
 • II miejsce w roku szkolnym 1999/2000
Rok szkolny 1986/1987

XXXVIII Olimpiady Matematycznej - fina zawodw okrgowych (II stopie)

Rok szkolny 1985/1986

Finalista XXXVII Olimpiady Matematycznej - (III stopie) - Zbigniew Gawrylczuk

Rok szkolny 1984/1985

XXXVI Olimpiada Matematyczna - fina zawodw okrgowych (II stopie)

Rok szkolny 1983/1984

XXXV Olimpiada Matematyczna - fina zawodw okrgowych (II stopie)



Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014