Konkurs plastyczny z okazji 70-lecia Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych artystów do ukazania w swoich pracach piękna natury, wzajemnej troski oraz radości płynącej z życia w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Format prac nie powinien przekraczać rozmiaru A3. Prace powinny być oryginalne i wcześniej niepublikowane. Organizator przewiduje nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wszystkie nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości związanej z obchodami 70-lecia Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w dniu 14 czerwca 2024 r.

Prace można zgłaszać do 23 lutego 2024 r. na adres dpsslupsk@gmail.com lub bezpośrednio do siedziby placówki: Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”, 76-200 Słupsk, ul. Leśna 8.

Regulamin konkursu:  https://dpsslupsk.mojbip.pl/593.html