Archiwum 2009-2010


Laury dla przedsibiorczych

23 czerwca 2010 roku w Urzdzie Miejskim w Supsku odbyo si uroczyste wrczenie nagrd i wyrnie uczestnikom konkursu Mj pomys na biznes. Przybyych goci przywita Prezydent Maciej Kobyliski. W pierwszych sowach pogratulowa finalistom konkursu dla szk ponadgimnazjalnych, ktrego celem jest motywacja do rozwijania uzdolnie i umiejtnoci biznesowych oraz marketingowych, a take krzewienie idei przedsibiorczoci. I miejsce - za prac Agencja reklamowa TOR zdoby ucze klasy I TOR Piotr Steinke. Zaprojektowana przez niego firma bdzie zaspokajaa zapotrzebowania indywidualnego klienta oraz duych firm i korporacji w zakresie organizacji reklamy, przeprowadzania kampanii reklamowych i tworzenia pozytywnej wizji reklamowanego przedsibiorstwa w rodowisku. Zdjcia z uroczystoci mona zobaczy klikajc tutaj.

III miejsce za prac Biuro projektowe zdoby Andrzej Deskiewicz, ucze klasy II Ti. Celem autora byo stworzenie biura projektowego, ktre mogoby opracowywa projekty tradycyjne i z elementami nowej futurystycznej architektury w nowoczesnych profesjonalnych oprogramowaniach. Biuro bdzie udzielao take porad i opinii budowlanych, a take umoliwiao klientowi uczestnictwo w tworzeniu swojego mieszkania lub domu. Nastpnie Prezydent Maciej Kobyliski w towarzystwie: Janusza Chaubiskiego, dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy, Jerzego Grzybowskiego, dyrektora Biura Cechu Rzemios Rnych i Kazimiery Rennert prezesa supskiej Naczelnej Organizacji Technicznej, wrczy nagrody rzeczowe i pamitkowe dyplomy laureatom konkursu Mj Pomys na Biznes.

Jestemy dumni z naszych absolwentw - klasa III A

Dnia 18 czerwca odbyo si zakoczenie szkoy dla klasy 3 z Zasadniczej Szkoy Zawodowej z Oddziaami Integracyjnymi nr 3 ksztaccej w zawodzie - stolarz. Trzech uczniw tej klasy otrzymao wiadectwa z wyrnieniem. Zdjcia z uroczystoci mona zobaczy klikajc tutaj.

Edyta Tooczko w gronie Omiu Wspaniaych!

W dniu 2 czerwca 2010 roku odbyo si oficjalne rozstrzygnicie XVI edycji Oglnopolskiego Konkursu Nastolatkw Omiu Wspaniaych. Spord 26 zgoszonych kandydatw (11 ze Supska i 15 z powiatu supskiego) komisja wytypowaa najwspanialsz semk. W tym szczeglnym gronie znalaza si uczennica klasy II LOB Edyta Tooczko. Jej przygoda z wolontariatem rozpocza si od opieki nad ludmi chorymi i potrzebujcymi w supskim Hospicjum. Aktywnie dziaa w Szkolnym Klubie Wolontariusza Panaceum, ktrego jest liderem. Wraz z innymi wolontariuszami opracowaa i realizowaa program AGRESJI NIE! w ramach projektu Od pomysu do realizacji inkubator aktywnoci lokalnej. Uczestniczya w rnych akcjach: Gra Grosza, Wielka Orkiestra witecznej Pomocy, zbirkach pienidzy dla najuboszych i dzieci z domw dziecka, kwestowaa na rzecz PCK w ramach Tygodnia walki z ubstwem, pomagaa w przeprowadzeniu Dnia Dziecka organizowanym przez supski Caritas.
Celem Samorzdowego Konkursu Nastolatkw Omiu Wspaniaych jest promowanie pozytywnych zachowa, dziaa, postaw dzieci i modziey oraz upowszechnianie modzieowego wolontariatu. Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w yciu codziennym (m.in.: wysoka kultura osobista, brak naogw).

Organizatorami Konkursu byli:
1. Prezydent Miasta Supska
2. Starosta Powiatu Supskiego
3. Burmistrzowie i wjtowie Powiatu Supskiego
4. Komisja Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Supsku
5. Kuratorium Owiaty, Delegatura w Supsku
6. Modzieowe Centrum Kultury w Supsku
7. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Supsku.

Zdjcia z uroczystoci wrczenia mona zobaczy klikajc tutaj.

Matura 2010

W dniu 4 maja rozpocz si w caej Polsce egzamin maturalny. W naszej szkole do tegorocznej Matury 2010 przystpuje 156 absolwentw klas licealnych, technikalnych i liceum profilowanego. Klikajc tutaj mona zobaczy zdjcia z pisemnego egzaminu z jzyka polskiego.

Dzie otwartej szkoy

Dzie otwartej szkoy zorganizowany 24 kwietnia cieszy si bardzo wielkim zainteresowaniem modziey gimnazjalnej. W dniu tym modzie moga pozna bliej nasz ofert edukacyjn na rok szkolny 2010/2011, a take zobaczy szko od rodka czy wzi udzia w konkursach przygotowanych specjalnie z tej okazji. Poniej przedstawiamy kilka fotek.

X Midzynarodowy Konkurs Stolarski

W dniach 22-23 marca 2010 roku uczniowie ZSZ w zawodzie stolarz i Technikum nr 3 w zawodzie technik technologii drewna wzili udzia w X Midzynarodowym Konkursie Stolarskim w Szczecinie zorganizowanym przez szkoy zawodowe. Celem konkursu byo nawizanie wsppracy i wymiana dowiadcze midzy uczniami a przede wszystkim zaprezentowanie praktycznych umiejtnoci stolarskich. Modzie wykonaa ram na lustro wg. dokumentacji przygotowanej przez organizatora.
IV miejsce w kategorii indywidualnej zaj Rejt Pawe ucze klasy I TD, a zespoowo zajlimy III miejsce. W skad zespou weszli:
Pawe Rejt - I TD
Mateusz Polak - II A - ZSZ
Rafa Przytua - II A - ZSZ
Micha Stachowski - II A - ZSZ.
Gratulujemy uczniom i yczymy dalszych sukcesw w brany drzewnej. Zdjcia z konkursu dostpne s tutaj.

wiatowy Dzie Pamici Ofiar Holokaustu

Dzie 27 stycznia 2010 roku by w naszej szkole Dniem Pamici i Tolerancji. Pretekstem do jego organizacji bya kolejna rocznica wyzwolenia byego nazistowskiego obozu zagady KL Auschwitz-Birkenau i uchwalonego przez ONZ wiatowego Dnia Pamici Ofiar Holokaustu. Zdjcia mona zobaczy tutaj.

Tradycyjnie tego dnia odby si koncert pamici, bdcy hodem zoonym ofiarom najwikszej, zaplanowanej i z pieczoowitoci realizowanej zbrodni XX wieku zagadzie ydw i Romw.
W koncercie uczestniczya caa spoeczno szkolna oraz zaproszeni gocie przyjaciele naszej szkoy - wrd nich: delegacja Wyznaniowej Gminy ydowskiej w Gdasku z Panem Michaem Ruckim wiceprezesem Zarzdu na czele, delegacja Sybirakw z Panem Jerzym Lisowskim na czele, ksia supskich parafii z Ksidzem Praatem Janem Giriatowiczem na czele. Po raz pierwszy w uroczystoci uczestniczyo liczne grono dyrektorw i nauczycieli supskich szk.
Wystpujcy w koncercie uczniowie przybliyli genez ideologii nazistowskiej i jej skutki. Opowiedzieli o koszmarze gett i obozw zagady, o pogardzie dla drugiego czowieka.
Przypomnieli rwnie postaci symbole solidarnoci i heroizmu, ktrych nie zabrako w czasach zagady Iren Sendlerow i Jana Karskiego, ktrzy cho w odmienny dla siebie sposb podjli ogromne ryzyko ratowania ydw od zagady.
W trakcie koncertu nie zabrako sw przesania do modziey o to, aby z pokolenia na pokolenie przekazywa prawd o Holokaucie, przeciwstawia si prbom negowania faktw historycznych, aby nie lekceway jakichkolwiek przejaww wrogoci, nietolerancji i pogardy wobec innych narodowoci, religii czy przekona, aby w relacjach midzyludzkich istnia dialog, aby na wiecie byo wicej wraliwoci na ludzk krzywd.
Koncert obejrzeli rwnie uczniowie supskich gimnazjw: 29 stycznia - z Gimnazjum Nr 4 i Nr 5, a 2 lutego - uczniowie z Gimnazjum Nr 5.
Bardzo dzikujemy niej wymienionym uczniom za ogromne zaangaowanie w przygotowanie i udzia w koncertach: Izabeli Filip z I LO A, Patrycji Bartman, Dominice Kozie, Alicji Kryczce, Aleksandrze Piekarskiej, Emilii Dziekoskiej z I LOC, Anecie Schirmacher, Magdalenie Zawiejskiej z I LOB, Paulinie Buko, Joannie Gliskiej, Annie Janik, Annie Ksel, Natalii Lorenc z II LOB, Magdalenie Iskat, Jakubowi Mielniczkowi z II LOA, Piotrowi Steinke - z I TOR, Baejowi Dzierzbie - z ITI, Dawidowi Dzieniszowi, Markowi awniczakowi, Tomaszowi Snochowskiemu, Adrianowi Woroneckiemu z klasy II TI, Pawowi Bieuskiemu, Mateuszowi Machollowi, Pawowi Pitkowskiemu i Martynie Szafraskiej z klasy III TI, Pawowi Dbskiemu z IV T4A. Bardzo dzikujmy Panu profesorowi Mariuszowi Gorzeniowi za przygotowanie scenografii do koncertu. Bardzo dzikujemy wszystkim , ktrzy skierowali pod adresem uczniw wystpujcych w koncertach i nas, mie sowa podzikowania za inicjatyw, za wysiek woony w przygotowanie tak piknego i mdrego w swej treci koncertu. Lilianna Lipnicka i Bogna Winiarczyk organizatorki Dnia Pamici i Tolerancji. Napisali o nas, m.in.: www.gdansk.jewish.org.pl www.mbp.slupsk.pl

Studniwka 2010

Dnia 12 lutego odbya si w naszej szkole tradycyjna zabawa studniwkowa. Uczniowie, ktrzy w tym roku zdawa bd matur bawili si tego wieczoru na auli szkoy podstawowej nr 8. Impreza bya nie zwykle udana. Teraz przed nami 2 tygodnie ferii zimowych, a po powrocie do szkoy zostanie ju tylko 65 dni do matury. Zdjcia ze studniwki mona zobaczy tutaj.
Zdjcia na stronie gp24.pl

English Love Song Contest

11 lutego 2010 odby si w naszej szkole I konkurs angielskiej piosenki miosnej. W konkursie moglimy wysucha 9 interpretacji utworw miosnych. Jury w skadzie: Magorzata Krzywiska-Koniczuk, Katarzyna Chojnowska i Jacek Rosiak przyznao pierwsz nagrod Patrycji Godlewskiej z klasy 3 LOC. Drugie miejsce zaja Magorzata Tcza rwnie z klasy 3 LOC a miejsce przyznano ex aequo klasie 1 LOC i 3 LPS. Wyrnienia otrzymali: Ania Ksel i Hania Gubaska, Aneta Schirrmacher, klasa 3 LOA i klasa 1 TI z wychowawc Krzysztofem Smoliskim. Wszyscy biorcy udzia w konkursie przygotowali oklaskiwane przez publiczno ukady taneczne. Z niecierpliwoci czekamy na drug edycj konkursu. Zdjcia z koncertu mona oglda tutaj.

Wspomaganie projektowania mebli

Dnia 21 grudnia odbya si konferencja powicona wykorzystaniu najnowszych technologii i programw komputerowych do projektowania mebli. Marcin Krystosik absolwent Technikum nr 3 w zawodzie technik technologii drewna i student 4 roku Wydziau Technologii Drewna o specjalnoci Meblarstwo na Uniwersytecie Rolniczym w Poznaniu, zapozna uczniw technikum drzewnego i informatycznego z procesem projektowania mebli z wykorzystaniem programw AutoCad, AutoDesk INventor i Top Solid. Prezentacja nowinek technologicznych cieszya si ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniw. Zdobyte wiadomoci uczniowie bd wykorzystywa w przyszoci podczas zaj praktycznych i teoretycznych.

Dzie Szwedzki

W dniu 2 grudnia odby si Dzie Szwedzki, przygotowany przez Szkolny Klub Europejski pod kierunkiem pani Elbiety Saby. By on form podsumowania prezydencji Szwecji w Unii Europejskiej, a jednoczenie okazj do poszerzenia wiedzy uczniw o pastwie szwedzkim, do przyblienia tradycji i zwyczajw tego kraju. Ju od rana mona byo kupi przy smrgasbord czyli szwedzkim stole, przygotowanym przez uczennice z klasy III LOC, smaczne kanapki oraz sprbowa rnych rodzajw pieczywa chrupkiego szwedzkiej firmy Wasa.
O godzinie 12.15 odby si na sali gimnastycznej turniej midzyklasowy, w ktrym wziy udzia klasy pierwsze. Miay one za zadanie przygotowa element scenografii zwizany ze Szwecj. Najlepiej spisaa si tutaj klasa I LOB, ktra wykonaa model korony szwedzkiej oraz klasa I TD, ktra przygotowaa flag Szwecji. Zdjcia dostpne s tutaj.


Kolejn konkurencj by quiz, skadajcy si z trzech rund, sprawdzajcych wiedz uczniw o geografii, polityce i gospodarce Szwecji oraz dokonaniach znanych Szwedw.
Kada z klas przygotowaa take krtk prezentacj o wylosowanej wczeniej firmie szwedzkiej. Klasa I LOA zareklamowaa firm Husquarna, klasa ILOB zachcia do kupowania mebli z Ikei, a klasa ILOC prbowaa przekona publiczno, e najlepiej ubiera si w H&M. Klasa ITi zaprezentowaa Volvo, klasa ITR Sony Ericssona, a klasa ITD bardzo szczegowo przestawia histori firmy Scania.
Kolejnym zadaniem bya aranacja dowolnej piosenki zespou ABBA. Wszystkie klasy oprcz I LB stany na wysokoci zadania, przygotoway ciekawe kostiumy i ukady choreograficzne i bez trudu rozbawiy publiczno przy dwikach znanych szwedzkich przebojw, tj. Gimmy, gimmy czy Money, money. W czasie trwania turnieju reprezentanci klas rysowali plakat pod hasem Szwecja w moich oczach. Najciekawsze prace wykonay klasy ITi i ITD.
W oglnej klasyfikacji najlepiej wypada klasa ILC, zdobywajc 60 punktw i pierwsze miejsce. O drugie miejsce walczyy w dogrywce klasy ITR i I ITD Ostatecznie lepsza okazaa si klasa ITR, klasa ITD uplasowaa si na miejscu trzecim. Pozostae klasy otrzymay dyplomy za udzia w turnieju.
Opraw uroczystoci stanowia scenografia wykonana przez grup uczniw z klasy III LOC, a o wraenia muzyczne dla publicznoci zadbay piknie piewajce Magosia Tcza i Patrycja Godlewska rwnie z tej klasy. Dzikujemy wszystkim, ktrzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystoci oraz tym, ktrzy po zakoczeniu Dnia Szwedzkiego zadbali o porzdek w salach, w ktrych si odbywa.

Dobre wybory drog ku przyszoci

Koncert Piotra Nagiela rozpocz realizacj programu profilaktycznego "Dobre wybory drog ku przyszoci", ktry otrzyma dofinansowanie z Urzdu Miasta w Supsku. Program obejmuje zajcia warsztatowe z uczniami klas pierwszych na temat profilaktyki uzalenie i przeciwdziaania przemocy i agresji w szkole. Ponadto dla nauczycieli zostanie przeprowadzona szkoleniowa rada pedagogiczna na temat "Profilaktyka przemocy i agresji w rodowisku szkolnym". Uczniowie wezm udzia rwnie w konkursie plastycznym o tematyce uzalenie. Efektem realizacji programu bdzie wydanie ulotek i kalendarzy profilaktycznych.
Koordynatorem programu jest pedagog szkoy Marzena Pietruk-ytkowska.


Wycieczka do Szymbarka - kolejna tura

W dniu 16.11.2009 uczniowie z klas I Ti i II LA uczestniczyli w wycieczce do Szymbarka gdzie, u podna najwyszej gry Kaszub - Wieycy (329 m n.p.m.) na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu zbudowano jedyny w Polsce dom postawiony na dachu. Oryginalny Dom Do Gry Nogami dostarcza niesamowitych i trudnych do opisania wrae. W centrum tego orodka stoi drewniany kociek pw. w. Rafaa, ktrego wntrze zdobi niemale relikwie - belki i fragmenty drutu kolczastego z ogrodzenia sowieckiego agru w Koymie, 180-letnie awki z sanktuarium Matki Boej Krlowej Kaszub z Sianowa, czy kamienie z pierwszej archikatedry na Wawelu, z archikatedry w Gnienie i spod krzya na Giewoncie. Jest fragment bunkra i podziemnego stanowiska dowdczego Gryfa Pomorskiego. Nasi uczniowie obejrzeli zreplikowany Dom Sybiraka, bydlce wagony z parowozem, ktre wywoziy Kaszubw na Sybir. Obejrzeli rwnie Najdusz Desk wiata, rekordowej dugoci 36,83 metra (way 1,1 tony) i St Noblisty Lecha Wasy. Wspomnie naley, e wycieczka ta moga si odby dziki zaangaowaniu ks. Grzegorza Budy oraz ks. Zdzisawa Dmuchay ktrzy pomogli w sfinansowaniu znacznej czci wycieczki oraz wychowawcw klas mgr Katarzynie Koch i mgr in. Krzysztofowi Smoliskiemu. Zdjcia z wycieczki s tutaj.


Wycieczka do Gdaska

15 padziernika klasy II LOb i LL LOc wraz z wychowawcami King Kobzdej-Ptak i Katarzyn Chojnowsk oraz opiekunk Grayn Paweoszek wybray si na klasow wycieczk do Gdaska. Czas wypenio nam zwiedzanie starwki w Gdasku oraz wizyta w Hewelianum, gdzie mielimy okazj uczestniczy w lekcji muzealnej pod tytuem: "Niespokojna planeta" oraz zwiedzi interaktywn wystaw "Energia, ziemia i soce". Z wyprawy przywielimy trofeum - ogromnych rozmiarw jemio, ktra zostaa zerwana z drzew przez wiatr. Cay autokar wypenio szczcie! Humory dopisyway nam przez cay czas, a jak bawilimy si mona zobaczy na zaczonych zdjciach.

Wycieczka do Bydgoszczy

Wycieczka ta odbya si 22 padziernika 2009 roku na zaproszenie naszej partnerskiej uczelni - Wyszej Szkoy Gospodarki w Bydgoszczy. Jej uczestnikami byli uczniowie I klasy Technikum organizacji reklamy, klasy III LO b oraz zwycizcy zmaga sportowych.
Uczestnicy mieli okazj zobaczy muzeum fotografii oraz obejrze zdjcia laureatw konkursu Grand Press Photo 2009, zwiedzi uczelni i jej pracownie specjalistyczne, zdoby informacje na temat kierunkw studiw i zasad rekrutacji. Najwiksze chyba jednak wraenie zrobi na nas wystp grupy tanecznej prezentujcej tace indiaskie oraz ciekawostki z ycia Indian Ameryki Pnocnej. Opiekunami wycieczki byy panie: Kinga Kobzdej-Ptak, Dorota Kalota i Elbieta Saba oraz pan Ryszard Rapiczuk. Zdjcia z wyjazdu do Bydgoszczy mona zobaczy tutaj.

Dzie Sportu

W dniu 14 padziernika w naszej szkole z okazji Dnia Nauczyciela odby si Dzie Sportu. Frekwencja uczniw bya znakomita. Modzie rywalizowaa w nastpujcych konkurencjach:
- pika siatkowa - zwyciya klasa III LOa w skadzie: Zdun Piotr, Pigo Dariusz, Strzaba Adam, Miklasiska Iza, Jachimowska Joanna, Krzaczkowska Aldona, Santowski Arek, minimalnie pokonujc w finale klas II LOa,
- tenis stoowy - zwyciy Kauny Mateusz klasa Ia,
- wyciskanie sztangi - pierwsze miejsce z wynikiem 110 kg zaj Domaski Tomasz z klasy I LOa,
- rzuty do kosza za 3 pkt - wrd dziewczt wygraa Agnieszka Zieliska z klasy II LOa, a wrd chopcw Urwan Pawe z klasy Iv T4b, ktry trafi 8 rzutw na 10 oddanych,
- rzuty wolne - wygraa Karolina Rczka z klasy II LOa (7/10) i ponownie Pawe Urwan (6/10). W kategorii "seniorw" zwyciyli nauczyciele Katarzyna Koch (7/10) i Krzysztof Smoliski (8/10).
Tradycyjnie odbyy si rwnie mecze siatkwki i koszykwki - nauczyciele - uczniowie. W siatkwce zwyciyli nauczyciele 3:2 a w koszykwce rewan wzili uczniowie, wygrywajc 45:40.
Dzie ten przynis nam wiele radoci i emocji sportowych co udzielio si rwnie licznie zgromadzonym kibicom uczniw i nauczycieli. Zwycizcy rywalizowali o niebagateln nagrod, ktr jest wycieczka do Bydgoszczy ufundowana przez Rad Rodzicw. Serdecznie gratulujemy. Zdjcia mona zobaczy tutaj.

Dzie Edukacji Narodowej

Dnia 13 padziernika odbya si w naszej szkole uroczysta akademia z okazji wita nauczycieli i pracownikw owiaty, ktrzy z rk dyrektora szkoy - Pana Bogdana Musznickiego otrzymali nagrody za osignicia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, spoecznej. Modzie nagrodzia ich oklaskami oraz przyznaa swoje nagrody dla najlepszego nauczyciela, najbardziej wymagajcego i nauczyciela z najwikszym poczuciem humoru. Czonkowie koa teatralnego z samorzdem szkolnym przygotowali opraw artystyczn tej uroczystoci. Byo sympatycznie, zabawnie. Zdjcia mona zobaczy tutaj.

Biay Dunajec 2009

W drugim tygodniu wrzenia odbya si wycieczka do Biaego Dunajca, ktrej uczestnikami byli uczniowie klas II i III Ti, wraz z opiekunami: p. Grayn Zienkiewicz, p. Bogn Winiarczyk, p. Barbar Barylak, p. Krzysztofem Smoliskim i p. Markiem Rogulskim. Nie byo ani chwili na nud, odwiedzilimy m.in. Tatrzaski Park Narodowy (Dolin Kocielisk, Dolin Mron i Smocz), Wielk Krokiew, Gubawk, Aqua Park i wiele innych ciekawych miejsc tj. Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptwkach. Przez cay tydzie pogoda nam sprzyjaa, dziki czemu przyjemniej zwiedzao nam si Zakopane i jego okolice. Podczas wolnego czasu w orodku moglimy korzysta z basenu, boiska do koszykwki, Sali video, w ktrej odbya si dyskoteka. Uczniowie mile wspominaj ten wyjazd i odliczaj dni do nastpnej wsplnej wycieczki. Zabawa bya wymienita. Wszyscy, ktrzy nie mieli szansy by tam z nami maj czego aowa.
Zdjcia mona zobaczy tutaj.

Z pozdrowieniami i podzikowaniami dla opiekunw uczniowie klas II i III Ti

Wycieczka do Szymbarka

W dniu 5.10.2009 grupa uczniw z klas I, II, III ZSZ uczestniczya w wycieczce do Szymbarka gdzie, u podna najwyszej gry Kaszub - Wieycy (329 m n.p.m.) na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu zbudowano jedyny w Polsce dom postawiony na dachu. Oryginalny Dom Do Gry Nogami dostarcza niesamowitych i trudnych do opisania wrae. Niejedna osoba nie wytrzymaa wizyty wewntrz. Bo dom nie tylko zewntrznie jest odwrcony do gry nogami - wariacje rwnowagi potguj meble, urzdzenia RTV i AGD oraz przedmioty wystroju wntrza przytwierdzone do podogi, czyli sufitu. Nogi si uginaj... W centrum tego orodka stoi drewniany kociek pw. w. Rafaa, ktrego wntrze zdobi niemale relikwie - belki i fragmenty drutu kolczastego z ogrodzenia sowieckiego agru w Koymie, 180-letnie awki z sanktuarium Matki Boej Krlowej Kaszub z Sianowa, czy kamienie z pierwszej archikatedry na Wawelu, z archikatedry w Gnienie i spod krzya na Giewoncie. Jest fragment bunkra i podziemnego stanowiska dowdczego Gryfa Pomorskiego. Nasi uczniowie obejrzeli zreplikowany Dom Sybiraka, bydlce wagony z parowozem, ktre wywoziy Kaszubw na Sybir. Obejrzeli rwnie Najdusza Deska wiata, rekordowej dugoci 36,83 metra (way 1,1 tony) i St Noblisty Lecha Wasy. Byli rwnie na terenie PHP Danmar - Tartak w Szymbarku gdzie mogli zapozna si z procesem przerobu drewna okrgego na materiay tarte wykorzystywane do produkcji m.in. domw drewnianych oraz innych pfabrykatw. Naley rwnie wspomnie e wycieczka ta moga si odby dziki zaangaowaniu ks. Grzegorza Budy oraz ks. Zdzisawa Dmuchay ktrzy pomogli w sfinansowaniu znacznej czci wycieczki oraz wychowawcy klas mgr Danielowi Kot i mgr in. Markowi Rogulskiemu. Zdjcia z wycieczki s tutaj.

Oddawalimy krew

We wtorek 28 wrzenia w naszej szkole odbya si akcja "Krew Daje ycie". W przedpoudnie uczniowie naszej szkoy przyszli, aby chtnie odda krew. Z wielu chtnych, ktrzy chcieli to zrobi ostatecznie do oddania zakwalifikoway si 32 osoby, ktre cznie odday 12,8 litra krwi.

Podziel si posikiem

W dniach 25 i 26 wrzenia uczniowie naszej szkoy - 33 osoby - wzili udzia w Oglnopolskiej Zbirce ywnoci "Podziel si posikiem". Stowarzyszenie Bank ywnoci w Supsku byo organizatorem akcji. Z ramienia szkoy: Pani Dorota Kalota i Grayna Paweoszek. Uczniowie szsty raz z rzdu wzili udzia w tej akcji. Zbierano ywno w supskich marketach. Uczniowie z naszej szkoy zbierali ywno w: Kauflandzie, w 2 sklepach Netto oraz w 3 Biedronkach.
Wsplnie z innymi wolontariuszami zebrano 2600 kg ywnoci.

Obchody Dnia Jzykw Obcych

25 wrzenia ju po raz dziewity obchodzilimy w szkole Europejski Dzie Jzykw. Mia on na celu poszerzenie wiedzy uczniw na temat rnorodnoci jzykowej naszego kontynentu oraz propagowanie idei uczenia si jzykw obcych przez cae ycie. W obchody tego dnia wczyy si wszystkie klasy I, klasy II i III liceum oglnoksztaccego oraz klasa II technikum informatycznego. Zdjcia z uroczystoci mona zobaczy tutaj.

Klasy trzecie miay za zadanie wypromowanie nauki jzykw obcych w Drzewniaku. Zaprezentoway midzy innymi film, przedstawiajcy przebieg lekcji jzyka angielskiego i niemieckiego. Byy take humorystyczne scenki oraz taneczno- jzykowe show.
Klasy drugie zapieway piosenki w jzyku obcym. Wszyscy wspaniale si bawili przy rytmach francuskich, rosyjskich, hiszpaskich i angielskich przebojw. Reprezentanci klas pierwszych rywalizowali natomiast o tytu Lingwisty Drzewniaka. Konkurs mia charakter quizu, sprawdzajcego wiedz uczniw na temat jzykw europejskich, a take podstawow znajomo jzyka angielskiego i niemieckiego.
Oprcz tego uczestnicy wymiany midzynarodowej Supsk-Carlise Flensburg, w ktrej nasza szkoa braa udzia ju po raz czwarty, opowiedzieli o swoich wraeniach i zaprezentowali zdjcia z wakacyjnego pobytu modziey angielskiej i niemieckiej w Supsku.
Bardzo wanym punktem uroczystoci bya inauguracja dziaalnoci Szkolnego Klubu Europejskiego w roku szkolnym 2009/2010. Wszyscy czonkowie Klubu otrzymali z rk jego opiekunki pani Elbiety Saba legitymacje czonkowskie. W cigu caego dnia mona byo take odwiedza Kawiarenk Jzykow, gdzie uczniowie mogli obejrze foldery reklamowe informujce o szkoach i ksigarniach jzykowych dziaajcych w Supsku, przeczyta broszurki o moliwociach studiowania za granic oraz zapozna si z katalogami wydawnictw jzykowych.
Europejski charakter uroczystoci podkrelay elementy scenografii, rozmieszczone w auli i na korytarzach szkoy: logo Europejskiego Dnia Jzykw, plakaty propagujce obchody i ide tego Dnia, motta sawnych postaci ze wiata literatury, filozofii i polityki na temat roli jzykw obcych w naszym yciu.Mam nadziej, e spoeczno szkolna pozytywnie ocenia przygotowan przez nas uroczysto. I e uda nam si zorganizowa kolejne jak na szko europejsk przystao !Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014