Zarządzenie dyrektora szkoły

Interesanci i inne osoby z zewnątrz przychodzące do szkoły w konkretnym celu mogą przebywać tylko na parterze, obok dyżurki, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tylko osoby zdrowe, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Osoby te zobowiązane są do podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego.