Z wizytą w areszcie śledczym w Słupsku

Klasa IV TID w ubiegłym roku szkolnym zebrała wraz z wychowawcą Panem Marcinem Masłowskim najwięcej nakrętek i w ramach nagrody uczniowie tej klasy mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy służby więziennej oraz mogli od środka zobaczyć, jak wygląda areszt śledczy w Słupsku.