Osocze ozdrowieńców

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 (Koronawirus). 

Pobrane osocze zawiera przeciwciała, które pomagają neutralizować wirusa u osób z ciężkim przebiegiem zakażenia. Ponieważ chorych cały czas przybywa  zapotrzebowanie na osocze ze strony szpitali wzrasta, dlatego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zwraca się do Państwa Dyrektorów za naszym pośrednictwem, z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zasady pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19 / SARS-CoV-2 pełnoletnim uczniom, którzy przebyli zakażenie SARS-CoV-2, są w dobrym stanie zdrowia i chcieliby oddać osocze.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

http://krew.gda.pl/osocze-ozdrowiencow-covid-19,295,pl.html