Projektowanie ogrodów

Uprzejmie informujemy że Zespół Szkół Technicznych prowadzi nabór na kurs:

Projektowanie ogrodów i aranżacja wnętrz – czas trwania 102 godzin dla 14 uczestników (27 godzin projektowania ogrodów, 75 godzin aranżacji wnętrz).

Warunkiem przystąpienia do projektu jest ukończone 18 lat. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco, w sposób ciągły, do końca trwania projektu lub do czasu wykorzystania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu do kursu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania większej ilości zgłoszeń uczestnicy zostaną wpisani na listę rezerwową.

Zajęcia są darmowe, realizowane w godzinach popołudniowych. Na chwilę obecną proponowane terminy to: wtorek, czwartek od 15:30 do 18:30 – dla ogrodów oraz raz w tygodniu czwartek od 15:30 do 18:30 – dla aranżacji wnętrz.

W przypadku większej ilości chętnych na zajęcia on-line, istnieje możliwość realizacji zajęć drogą on-line z możliwością odsłuchania nagrań z zajęć.

Przewidywany termin zakończenia kursu to II kwartał 2021 r.

Przed rozpoczęciem i na zakończenie zajęć, uczestnicy wypełniają test wewnętrzny sprawdzający nabytą wiedzę.

Po skończonym kursie, uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu zajęć.

Zasady przyjmowania zgłoszeń: dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony internetowej szkoły oraz złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać zeskanowane na adres:

e-mail: tomasz.kadylak@drzewniak.slupsk.pl

Dokumenty rekrutacyjne: