„Europa kształci” w Słupskim Drzewniaku!

Uczniowie ZST właśnie ukończyli swoje dwutygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech i Grecji, realizowane i współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W ramach projektu 88 uczniów naszej szkoły odbyły praktyki zawodowe w Niemczech i Grecji.

36 uczniów kształcących się na kierunku technik informatyk uczestniczyły w  dwutygodniowych zajęciach praktycznych w Niemczech (Schkeuditz) organizowanych przez Vitalis Betreungsgesellschaft Modellprojekte mbH oraz 56 uczniów ( 32 –technik fotografii i multimediów i 24- technik organizacji reklamy/technik reklamy) w praktykach zawodowych w Grecji (Ateny) zorganizowanych przez TravelAdventures Greece.

Dzięki programowi Erasmus+ (sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe) nasza młodzież miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowych centrach kształcenia. W czasie odbywania stażu beneficjenci projektu nabywali praktyczne doświadczenie, doskonalili  umiejętność posługiwania się językiem obcym, poznawali nowe techniki wykorzystywane w ich zawodach oraz utrwalali wiedzę zdobytą  dotychczas w szkole. Staż pozwolił naszym uczniom  na poznanie zupełnie odmiennego systemu pracy oraz nabycie umiejętności w międzynarodowym środowisku.

Wyjazdy zagraniczne stworzyły uczniom również możliwość rozwoju kompetencji miękkich, które są coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, a jednocześnie trudne do rozwijania w trakcie tradycyjnej nauki w szkole. Mówimy o takich umiejętnościach jak: współpraca w grupie, rozwijanie problemów, komunikowanie się z innymi, budowanie własnej wartości. Ważne jest, żeby każdy absolwent naszej szkoły i jednocześnie przyszły pracownik był odpowiedzialny, zdyscyplinowany, punktualny i właśnie tego uczyli się nasi stażyści  przy realizacji projektu.

Wyjazdom na staże towarzyszyły na początku obawy i niepewność, szczególnie, kiedy trzeba było zmierzyć się z wizją samodzielnej pracy wśród obcojęzycznych współpracowników w zupełnie nowym środowisku: Czy sobie poradzę? Czy porozumiem się z opiekunem? Czy będę wiedzieć co mam zrobić? To najczęstsze wątpliwości z jakimi borykali się uczestnicy projektu. Pomocne w ich przezwyciężeniu okazało się przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne i językowe odbyte przed wyjazdem (obejmujące intensywny kurs językowy, warsztaty kulturowe oraz zajęcia z doradcą zawodowym), a także  wsparcie  9 polskojęzycznych opiekunów, którzy towarzyszyli uczniom w miejscu odbywania stażu.

Po dotarciu do ośrodków szkoleniowych i przełamaniu bariery językowej nauka nowych umiejętności ruszyła pełna parą. W Schkeuditz w Niemczech uczniowie z klas technik informatyk poznawali zasady systemu Smarthome, tworzyli strony internetowe, instalowali systemy operacyjne. Uczniowie z klas technik fotografii i multimediów oraz technik organizacji reklamy/technik reklamy szkolili się w samym centrum słonecznych Aten. Technicy reklamy tworzyli swoją własną wizję firmy, a fototechnicy zajmowali się rejestracją obrazu w różnych warunkach, obróbką zdjęć, edycją plików filmowych i graficznych.

Umiejętności i postawa naszych uczniów w trakcie odbywania stażu spotkały się z dużym uznaniem ze strony zagranicznych współpracowników i szkoleniowców. Szczególnie doceniana była ich dokładność, skrupulatność i zaangażowanie.

Oprócz zajęć praktycznych uczestnicy projektu realizowali program kulturowy. W Niemczech uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Lipsk, zabytkowe Drezno oraz Berlin. Na brak atrakcji nie narzekali także uczniowie odbywający staż w Atenach: Akropol, StavrosNiarchos, Zappion&Kalimarmaro, Wzgórze Philopappou, Plak , Anafiotika, Wzgórze Areopagus – to tylko niektóre z przepięknych miejsc, które beneficjenci projektu mogli podziwiać zwiedzając kolebkę europejskiej kultury.

Pomimo przeszkód oraz obaw związanych z pandemią możemy z dumą powiedzieć,  że mobilności edukacyjne zostały zrealizowane w stu procentach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pozytywną ocenę stażu, a ich osobiste port folio wzbogaciło się o certyfikat wystawiony przez organizację goszczącą oraz o certyfikat Europass Mobilność, który jest  dokumentem  oficjalnie potwierdzającym, że dana osoba odbyła za granicą staż. W prosty, spójny i zrozumiały sposób wskazuje on, jakie umiejętności nabył uczestnik i jakim doświadczeniem może się wykazać.

Po powrocie do kraju każdy beneficjent projektu jest bogatszy o nowe kompetencje, nie tylko zawodowe. Dwutygodniowy pobyt w miejscu o odmiennej kulturze i języku poszerza horyzonty, a sprostanie wymaganiom związanym z odnalezieniem się w międzynarodowym środowisku zwiększa wiarę we własne siły i możliwości. Bardzo trafnie ujmuje to hasło programu unijnego: „Erasmus+ Zmienia życie, otwiera umysły”. Znajduje ono potwierdzenie w historiach uczestników projektów, dla których udział w stażu stanowi często punkt zwrotny na płaszczyźnie osobistej, edukacyjnej i zawodowej.

 Koordynator projektu :   Olena Moroń