Europa kształci w Drzewniaku!

Ruszyła rekrutacja  na praktyki zawodowe w Niemczech i Bułgarii na rok szkolny 2020/21  w ramach projektu „ Europa kształci „  współfinansowanego prze program Unii Europejskiej Erasmus+!

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!
W naszej szkole trwa realizacja projektu pt: „Europa Kształci” finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Projekt jest realizowany w latach 2019-2021 przez Zespól Szkół Technicznych w Słupsku w partnerstwie z ETN Gateway w Bułgarii oraz VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Niemczech.

W ramach projektu 88 najlepszych uczniów naszej szkoły kształceni na kierunkach technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy oraz technik informatyk w kolejnych dwóch latach, wyjadą na 2 tygodniowe praktyki do Bułgarii i Niemiec.
Ze względu na pandemię Covid-19 zaplanowane na 2020 rok wyjazdy trzech grup z klas technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz technik fotografii i multimediów zostały przełożone na 2021 rok.
We współpracy z naszymi partnerami zostały ustalone nowe terminy zapewniające bezpieczeństwo dla uczestników praktyk.

Obecnie  ruszyła rekrutacja  na praktyki zawodowe dla 2 grup, które odbędą się w marcu- czerwcu 2021 ( termin może ulec zmianie ze względu na sytuacje pandemiczną)
1. 16 – osobowa grupa – klasa 2 technik informatyk (na podbudowie gimnazjum)- miejsce praktyk Niemcy
2. 16 – osobowa grupa- klasa 3 technik fotografii i multimediów – Bułgaria + 8 osób z klasy  2 i 3 technik organizacji reklamy – miejsce praktyk – Bułgaria

W czasie praktyk uczniowie będą rozwijać umiejętności zawodowe w międzynarodowym środowisku, zdobywać doświadczenie, doskonalić umiejętności językowe, ale też zwiedzać ciekawe miejsca w Sofii i Saksonii oraz poznawać kulturę i zwyczaje kraju.

Projekt jest finansowany ze środków unijnych i uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Przygotowanie językowe, zawodowe i kulturowe poprzedzi wyjazd naszych uczniów. Każdy uczestnik projektu po odbyciu praktyk otrzyma Świadectwo uczestnictwa w zagranicznej praktyce w ramach programu Erasmus+, Certyfikat Europass , który zapewni uznawalność umiejętności i kwalifikacji na europejskim rynku pracy.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, nadawania mu europejskiego wymiaru, wdrażanie nowych metod i narzędzi w szkolnictwie zawodowym, doskonalenie posługiwania się językiem obcym, nabycie przez uczniów natychmiastowej gotowości włączenia się do rynku pracy.
Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcje potrwa do 20.09.2020. Osoby chętne do udziału w praktykach zawodowych proszę o wypełnienie i podpisanie formularzu zgłoszeniowego
Więcej informacji można zaczerpnąć bezpośrednio u koordynatora projektu lub w najbliższym czasie na stronie ZST w zakładce projektowej : projekt „Europa kształci”

Koordynator projektu
Olena Moroń