Egzamin dyplomowy

Afisz egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych. Składa się z dwóch części, części praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna obejmuje przygotowanie przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalności lub specjalizacji artystycznej z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy. Dodatkowo uczniowie dokonują wyboru pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby. Nasi uczniowie pod opieką Piotra Igora Salaty wykonali suplement z rysunku i malarstwa. Przygotowali portfolio z wybranymi przez siebie pracami.

W ramach wystawy zapraszamy do obejrzenia prac dyplomowych z zakresu specjalizacji aranżacji wnętrz powstałych pod okiem Kingi Zaborowskiej, która wspierała w dokonywaniu wyborów i oceniała postępy. Uczniowie podczas czteroletniej edukacji zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu działania wiodących na rynku programów do tworzenia wizualizacji, projektowania graficznego oraz tworzenia dokumentacji.