Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dyrektor szkoły ustalił dni 2, 3 oraz 4 września dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.