Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro. W związku z prowadzonym rozpoznaniem rynku Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych uprzejmie prosi o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:– […]