Wystawa fotograficzna „Europa Kształci – Erasmus+ oczyma uczniów”

 W dniu 11.03.2022 na ul. Wojska Polskiego w Słupsku powstała wystawa fotograficzna jako efekt udziału uczniów Zespołu Szkół Technicznych w projekcje „Europa kształci” realizowanego i współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiego Erasmus+.

Termin realizacji projektu: 08.09.2019-09.08.2022

Działania: 

W ramach projektu 88 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku kształcących się w zawodach technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy/technik reklamy oraz ich opiekunowie odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w Schkeuditz (Niemcy) oraz Atenach (Grecja) poprzedzone przygotowaniami językowymi, kulturowymi,  pedagogiczno-psychologicznymi i  zawodowymi.

Partnerzy: 

Zespół Szkół Technicznych w Słupsku- organizacja wysyłająca 

Vitalis GmbH – organizacja zapewniająca staże w Niemczech

TravelEdventures Greece – organizacja zapewniająca staże w Grecji

Główne cele projektu: 

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego i nadanie mu europejskiego wymiaru  
 • wdrażanie nowych metod i narzędzi w szkolnictwie zawodowym, 
 • doskonalenie posługiwania się językiem obcym,  
 • nabycie przez uczniów natychmiastowej gotowości włączenia się do rynku pracy. 

Efekty: 

 • podniesienie kompetencji i umiejętności  zawodowych (Certyfikaty ukończenia praktyk, Dokument Europass Mobilność), poznanie nowych technologii i urządzeń branżowych
 • zwiększenie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym
 • zapewnienie uczniom lepszego startu na rynku pracy
 • rozwinięcie umiejętności językowych
 • poznanie nowych miejsc, kultury i tradycji
 • zwiększenie motywacji do kształcenia się przez całe życie
 • podniesienie samooceny, budowanie pewności siebie i wiary w swoje umiejętności

Wystawa powstała pod czujnym okiem naszych nauczycieli: p. Katarzyny Tomasiak, p. Adam Mroczka oraz p. Rafała Szamockiego.

Zapraszamy do obejrzenia prac naszych uczniów!

Koordynator projektu

Olena Moroń