Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Grażyna Zienkiewicz

Wicedyrektor

mgr Izabela Mroczkowska-Bujak

Wicedyrektor

mgr Beata Kumorowska

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Dorota Kalota