Program „Za Życiem”

„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” w ramach Programu „Za Życiem”

W roku szkolnym 2023/2024 Miasto Słupsk bierze udział w zadaniu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Celem zadania jest wdrożenie programu wychowawczo-profilaktycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w formie warsztatów pt. „Wektory życia”, który polega na wzmacnianiu młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych.

W ramach programu zostanie przeszkolonych 10 nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy do końca roku szkolnego 2023/2024 przeprowadzą łącznie 120 godzin zajęć psychoedukacyjnych z młodzieżą w formie warsztatów, służących kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiających uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?

Termin realizacji: 09.11.2023 r.  – 31.08.2024 r.
Całkowity koszt realizacji: 15 200 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 15 200 zł
Wkład własny Miasta: 0 zł