Samorząd szkolny

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego
Martyna Tokarczyk (kl. II TOM SP)

Zastępca Przewodniczącego Samorząu Szkolnego
Łukasz Jacckiewicz (kl. III LP)