Wielki sukces w Branży Mody!!!

Z radością informujemy, że Karolina Skwierawska uczennica klasy 3 TRS ucząca się w zawodzie technik stylista, uzyskała tytuł: FINALISTY w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. Konkurs zorganizowany został przez Politechnikę Łódzką, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Ten tytuł uprawnia Karolinę do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz do podniesienia oceny z przedmiotów objętych programem nauczania o jeden stopień wyżej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!