Wyprawka szkolna i stypendium socjalne

Na stronie szkoły w zakładce DLA RODZICÓW dostępne są już wnioski na rok szkolny 2021 dotyczące stypendium socjalnego oraz wyprawki szkolnej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i terminami w jakich należy te dokumnety złożyć w szkole.