Wyjazd na PGA do Poznania

Zapraszamy wszystkich interesujących się grami komputerowymi na wyjazd do Poznania na Poznań Game Arena. Wyjazd odbędzie się 8 października – sobota (odjazd autokaru spod szkoły około godziny 6.00 – powrót 9 października około 1.00 w nocy). Koszt wyjazdu to 140 zł (przejazd autokarem i bilet wstępu). Więcej informacji i zapisy u Pana Krzysztofa Smolińskiego. Ilość mimejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.