Technik technologii drewna

Ogólna informacja o zawodzie:

Uczeń kształcący się w zawodzie technik technologii drewna będzie przygotowany do wykonania zadań w zakresie kwalifikacji:

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

dzięki, której zdobędzie wiedzę i umiejętności do:

  1. wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
  2. wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w meblarstwie,
  3. wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

DRM.08. Organizacja i prowadzenie i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

dzięki, której zdobędzie wiedzę i umiejętności do:

  1. planowania procesów technologicznych,
  2. monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Profil absolwenta:

Technik technologii drewna kontroluje i organizuje procesy przetwórstwa drewna  i materiałów drewnopochodnych w wyroby meblowe, stolarki budowlanej oraz dba o prawidłowy przebieg i prowadzenie stosowanej dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej tego procesu. Zajmuje się programowaniem oraz obsługą urządzeń i obrabiarek CNC (komputerowe sterowanie numeryczne).

Osoby po ukończeniu szkoły w zawodzie technik technologii drewna są bardzo cenione i poszukiwane przez pracodawców. Absolwent może prowadzić własną firmę meblarską.

Możliwość dobrej edukacji i zatrudnienia:

Praca technika technologii drewna jest wykonywana wewnątrz budynku, w zakładach przemysłu drzewnego, zakładach przemysłu meblarskiego i tartacznego, w firmach stolarki budowlanej oraz w pracowniach konserwacji zabytków. Dominuje forma pracy zespołowej, która wiąże się z częstymi kontaktami z ludźmi.

Realizacja zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych:

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku; ul. Koszalińska 5.
AJ Fabryka Mebli w Redzikowie