Stolarz

Ogólna informacja o zawodzie:

Uczeń kształcący się w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonania zadań w zakresie kwalifikacji:

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

dzięki, której zdobędzie wiedzę i umiejętności do:

  1. wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
  2. wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w meblarstwie,
  3. wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Profil absolwenta:

Stolarz wykonuje i konserwuje wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych o konstrukcji skrzyniowej i szkieletowej takich jak meble wyposażenia wnętrz, meble artystyczne, ramy, skrzynie, instrumenty muzyczne, a także wyroby dekoracyjne oraz wyroby galanterii drzewnej i stolarki budowlanej. Osoby po ukończeniu szkoły w zawodzie stolarza są bardzo cenione i poszukiwane przez pracodawców. Stolarz może prowadzić własną firmę.

Możliwość dobrej edukacji i zatrudnienia:

Praca stolarza meblowego jest wykonywana we wewnątrz budynku, w zakładzie meblarskim, przy czym część zadań, np. montaż mebli może odbywać się w lokalu klienta. Pracownik w tym zawodzie wykonuje swoje zadania w halach produkcyjnych w fabrykach mebli, w pracowniach meblarskich, w stoczniach przy produkcji wyposażenia okrętowego
i jachtowego.

Realizacja zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych:

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku; ul. Koszalińska 5.