Nowy mural w Słupsku

Nowy mural w mieście powstał w ciągu pięciu dni na schodach prowadzących do Trzech Fal. Został namalowany przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych naszego Drzewniaka. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło w dniu 20.09.2020 z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Tak duży mural mógł zostać namalowany dzięki dynamicznej pracy uczniów,  pod okiem  Katarzyny Tomasiak (nauczyciela) oraz artysty Kamila Złotego Macejko.  Nad wszystkimi pracami opiekę i nadzór sprawował Słupski Ośrodek Kultury.