Młodzież dla PRZYSTANI

Fundacja PRZYSTAŃ we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Młodzież dla PRZYSTANI”, promującym pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.

Celem konkursu jest przygotowanie elementów kampanii promującej działalność Fundacji PRZYSTAŃ: plakatu lub krótkiego filmiku. Spośród nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wyłoni najciekawsze, które zostaną nagrodzone, a wyniki zaprezentowane na planowanym Koncercie Uczniów Szkół Średnich. Fundacja PRZYSTAŃ powstała w 2019 roku z połączenia sił środowiska lokalnego, działającego  na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Fundacja swoją  ciężką pracą zdobyła uznanie zarówno władz samorządowych, przedstawicieli UE, jak i społeczności lokalnej.Opiekujemy się ponad 80-tką osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem a w prowadzonym przez Fundację przedsiębiorstwie społecznym zatrudniamy 25-ciu podopiecznych. Marzymy o zwiększeniu zatrudnienia, marzymy o budowie mieszkań chronionych, ale najbardziej  marzymy o tym, aby nasi podopieczni nie byli w życiu sami, aby znajdowali przyjaciół  i to nie tylko wśród osób z niepełnosprawnością. 

W dniu 19 września (wtorek) oraz 3 października (wtorek) zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w PRZYSTANI – z przyjemnością opowiemy  o naszych podopiecznych  i naszych działaniach. Jesteśmy pewni, że w Państwa szkołach znajdują się osoby, które z chęcią podejmą wyzwanie udziału w konkursie, dołączą do naszej inicjatywy, a tym samym staną się artystycznym głosem pozytywnej zmiany i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.

Wierzymy, że taka inicjatywa w połączeniu z kreatywnością Młodzieży może sprawić, że świat stanie się jeszcze bardziej otwarty i przyjazny dla wszystkich! 

W sprawie dnia otwartego proszę kontaktować się z moim asystentem – opiekunem konkursu, Panem Markiem Widomskim  tel.: 795 651 666,  mail: m.widomski@fundacjaprzystan.com.pl