Konkurs na najlepszą wizualizację łazienki – wyniki

KONKURS NA NAJLEPSZĄ WIZUALIZACJĘ ŁAZIENKI ROZSTRZYGNIĘTY!

3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie firmy DZP INVEST KIERECCY przy ul. Szkolnej 1/1 w Słupsku zostały ogłoszone wyniki Konkursu „INVESTuj w swoją przyszłość! Działaj Zrób Projektuj.”

W bieżącym tygodniu Jury w składzie: Katarzyna Kierecka DP DESIGN, Anita Olszewska-Galla Pracownia architektury wnętrz, Monika Głowińska Salon Łazienek Rebis, Ewa Rodziewicz Salon Łazienek Rebis – wyłoniło Laureatów:

I MIEJSCE – WANESA GROŚ – NAGRODA 1000 zł
II MIEJSCE – WIKTORIA SKÓREK – NAGRODA 600 zł
III MIEJSCE – OLIWIA BANIAK – NAGRODA 400 zł

WYRÓŻNIENIE:

ALEKSANDRA ZABOROWSKA – NAGRODA 100 zł
KORNELIA KAMIŃSKA – NAGRODA – 100 zł

Opiekunami projektów były Katarzyna Tomasiak i Kinga Zaborowska. Nagrody rzeczowe ufundowała również firma Salon łazienek Rebis oraz Anna Rożek – Radna Miasta Słupska.

Oceniono projekty, które przedstawiły rozwiązanie dla przestrzeni, twórczą kreację i funkcjonalność. To wielka szansa dla młodych projektantów wnętrz by zaistnieć na słupskim rynku i nie tylko. Organizatorem konkursu było Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku i Firma DZP INVEST KIERECCY.

Konkurs był skierowany do uczniów klas trzecich o specjalizacji Aranżacja wnętrz. Zadaniem było wykonanie wizualizacji łazienki domu w inwestycji DIUNA – kameralne domy na ulicy Niemena w Słupsku wg rzutu przyziemia dostarczonego przez Sponsora konkursu DZP INVEST KIERECCY. Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie było wykonanie wizualizacji w programie V-ray dla SketchUP.

Aranżacja wnętrz to jedna ze specjalizacji w specjalności artystycznej o nazwie: Aranżacja przestrzeni. W trakcie nauki uwaga ucznia jest kierowana na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym on żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia.

Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!