Katyń 1940. Pamiętamy

Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły po raz kolejny wzięliśmy udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się 13 kwietnia na Starym Cmentarzu w Słupsku.

Nasi uczniowie przygotowali oprawę muzyczną spotkania, gdzie wykonywanym pieśniom towarzyszyły wybrane fragmenty poezji katyńskiej. Cieszymy się, że podczas tak wyjątkowej okoliczności mogliśmy oddać należny hołd polskim bohaterom. Współcześnie ich bolesna ofiara i śmierć poniesiona z rąk sowieckich katów ma szczególny wymiar w obliczu toczącej się od ponad roku wojny rosyjsko-ukraińskiej.