Afisz wystawa dyplomowa
Bez kategorii

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych. Składa się z dwóch części, części praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna obejmuje przygotowanie przez ucznia pracy dyplomowej […]