Pracownik obsługi hotelowej

  • Ogólna informacja o zawodzie:

Jeśli wybierzesz ten kierunek kształcenia nauczysz się profesjonalnej obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Poznasz zasady profesjonalnego utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim. Nauka obejmuje również elementy gastronomii hotelowej oraz zasady organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczacym usługi hotelarskie.

  • Profil absolwenta

Po ukończeniu szkoły absowent zna zasady pracy w obiektach hotelarskich oraz wie, jak organizować swoją pracę. Potrafi profesjonalnie obsługiwać gości hotelowych. Świadczy usługi hotelarskie z elementami gastronomii, organizuje usługi dodatkowe w obiektach hotelarskich.

  • Możliwość dalszej edukacji i zatrudnienia:

Zawód dla osób zainteresowanych pracą w obiektach hotelowych. (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi). Absolwent szkoły w zawodzie pracownik obsługi hotelowej po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.03 może podjąć pracę lub kontynuować naukę w technikum i zdobyć dyplom zawodowy w zawodzie technik hotelarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.06.

Nauka zawodu trwa trzy lata. Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnych Pracowniach Gastronomiczno-Hotelarskich przy ulicy Szczecińskiej 60A. W klasie pierwszej praktyczna nauka zawodu odbywa się jeden dzień w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej dwa dni.

Kwalifikacja:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.