Historia szkoły


Początek Drzewniakowi dała Państwowa Szkoła Przysposobienia Przemysłowego nr 34, powołana do życia dekretem ówczesnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu w 1947 roku. W 1976 r. powstał Zespół Szkół Drzewnych, a w roku szkolnym 1997/1998 utworzono dwie klasy pierwsze liceum ogólnokształcącego. Od 2002 roku Drzewniak funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, w którego skład wchodzą VII Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane nr III, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Technikum nr 3 oraz Technikum Uzupełniające nr 3.

Sześćdziesiąt lat istnienia i funkcjonowania szkoły to 12414 absolwentów, 10 dyrektorów, którzy zapisali się w historii wieloma osiągnięciami oraz 600 nauczycieli, wychowawców, pracowników administracyjnych i obsługi. Na znakomite efekty i dorobek szkoły złożył się trud i wysiłek kilku pokoleń uczących tu pedagogów, którzy pozostawili trwały ślad swojej działalności. Świadectwem osiągnięć szkoły jest fakt jej przetrwania w zmiennych warunkach politycznych, gospodarczych i społecznych. Drzewniak mimo swej sześćdziesiątki nadal ma się doskonale, wciąż się rozwija, dostosowuje się do panujących standardów, tętni życiem oraz jest po prostu "Modną Szkołą". Ten tytuł placówka otrzymała w roku szkolnym 2003/2004 w konkursie zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury. Nagrodą był sprzęt elektroniczny ufundowany przez prezydenta miasta, a punkty przyznawane były szkołom za liczbę i jakość imprez artystycznych oraz za wyniki w akcjach organizowanych w ramach "Modnej Szkoły". Drzewniak zawsze dobrze prezentuje się na Słupskich Targach Edukacyjnych, które tradycyjnie odbywają się co roku w Hali Gryfi. Stoiska szkoły przyciągają wzrok wszystkich zgromadzonych gimnazjalistów, co skutkuje później większym zainteresowaniem potencjalnych nowych uczniów.

Udział i sukcesy w licznych olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, zawodach sanitarnych, konkursach artystycznych, jest tylko częścią z wielu osiągnięć szkoły. Prace dyplomowe uczniów aż do dnia dzisiejszego są przydatne wielu instytucjom i urzędom, a absolwenci swą wiedzą i kompetencjami przyczynili się do rozwoju wielu ciekawych inicjatyw w naszym regionie. Poza tym w Drzewniaku panuje niemal magiczna atmosfera dla wielu absolwentów obecne ZSOiT jest nie tylko placówką oświatową, ale również miejscem zawiązania wspaniałych i trwałych przyjaźni, zdobywania mądrości życiowej. Jest dla nich po prostu wyjątkowym miejscem. Po wprowadzeniu tzw. nowej matury wielką zagadką było to, jak poradzą sobie uczniowie w liceach, które powstały przy dawnych szkołach zawodowych i technicznych. W 2005 roku maturzyści z Drzewniaka zaskoczyli cały Słupsk. W ogólniaku w ZSOiT swojego egzaminu nie zaliczyło tylko dwóch uczniów na 88 zdających, co dało szkole wynik 98% - był to drugi wynik w mieście, zaraz za renomowanym I Liceum Ogólnokształcącym. To osiągnięcie pokazało wszystkim niedowiarkom, że w nowopowstałych liceach również można zdobyć dużą wiedzę wystarczy tylko chcieć i przykładać się do pracy. Uczniowie Drzewniaka osiągają dobre wyniki nie tylko w nauce, ale również w innych dziedzinach. W roku szkolnym 2005/2006 piłkarki ręczne reprezentujące ZSOiT w finale Słupskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce pokonały swoje rywalki i zostały mistrzyniami Słupska. Natomiast drużyna Drzewniaka biorąca regularnie udział w mistrzostwach pierwszej pomocy PCK i OC co roku plasuje się w czołówce.

Drzewniak jest również miejscem spotkań słupskiej młodzieży z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych zagranicznych miast. W dniach 20 lipca 3 sierpnia 2006 odbył się Międzynarodowy Obóz Naukowy, w którym udział wzięli uczniowie z niemieckiego Emden, rosyjskiego Archangielska oraz Słupska. Celem projektu była debata na temat sytuacji Europy w pierwszej połowie XX wieku oraz skutkach wojen. Oprócz uczniów z trzech krajów, udział w niej wzięli biskup Ignacy Jeż, prof. Władysław Bartoszewski, prezydent Słupska Maciej Kobyliński, ówczesna przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Bogucka-Skowrońska oraz zaproszeni "Świadkowie Przeszłości". Niedługo później ZSOiT gościło kolejne grupy zagranicznych gości, tym razem z partnerskich miast Słupska, czyli angielskiego Carlisle i niemieckiego Flensburga. Młodzież starała się pokonywać bariery kulturowe, dzięki czemu uczniowie poznawali zwyczaje rówieśników z innych krajów oraz uczyli się tolerancji.

Oczywiście przedstawione wydarzenia i sukcesy są tylko niewielką cząstką z sześćdziesięcioletniej historii szkoły.

Dyrektorzy szkoły w latach 1947 - 2017

 • Warzyński Lucjan 1947-1948
 • Ligocki Leon 1948-1950
 • Onderski Edward 1950-1951
 • Szostek Antoni 1951-1953
 • Grzesiuk Stanisław 1953-1972
 • Woźnica Józef 1972-1984
 • Filimoniak Zbigniew 1984-1985
 • Pazik Jerzy 1985-1992
 • Bonat Andrzej 1992-2007
 • Musznicki Bogdan 2007-2014
 • Grażyna Zienkiewicz od 2014


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014