nagłówek
Migaj z nami
Stowarzyszenie Drzewniak organizuje szkolenie z języka migowego
w ramach zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych. Aby dowiedzieć się więcej kliknij na ikonkę ikona

Posted on 13 Nov 2012
Bal absolwentów - 65 lecie szkoły
Zapraszamy wszystkich chętnych 26 października 2012 r. na BAL DRZEWNIAKA z okazji 65-lecia istnienia Szkoły.


W programie:
- spotkanie w szkole z nauczycielami w godzinach 12:00-15:00;
- BAL DRZEWNIAKA - Gościniec Młyn Słupski od godziny 19:00 (cena za osobę 120 złotych. W cenie danie główne, przekąski zimne, przekąski ciepłe, tort okolicznościowy, ciasta, owoce, napoje niegazowane, kawa, herbata).

Wpłaty można dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00-15:30 lub na konto Stowarzyszenia Drzewniak ul.Szymanowskiego 5 Słupsk Bank PKO BP SA 50 1020 4649 0000 7102 0135 0412
z dopiskiem BAL DRZEWNIAKA 65-LECIE, za kogo wpłata, klasę i rok ukończenia szkoły.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły 59/8423492, e-mail: sekretariat@drzewniak.slupsk.pl

Wpłaty za bal należy dokonać do dnia 12 października 2012 r.

Posted on 10 Sep 2012
Programy na wsparcie zadań publicznych.
Stowarzyszenie „Drzewniak” napisał trzy programy stanowiące odpowiedź na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Słupska na wsparcie zadań publicznych:

1 „Literacki Słupsk w obiektywie” – program realizowany w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (od 01. 03. 2012 do 20. 12. 2012).

Charakterystyka programu:

Zadanie „Literacki Słupsk w obiektywie” realizowane przez Stowarzyszenie „Drzewniak” służyć ma pielęgnowaniu i pomnażaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu uczniowie dwóch klas technikum fotograficznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych wezmą udział w trzydniowym plenerze fotograficznym, który odbędzie się na terenie Słupska. Inspiracją do powstających na nim zdjęć ma być spotkanie autorskie z Jolantą Nitkowską-Węglarz oraz lektura publikacji na temat miasta. Efektem pleneru będzie wystawa fotograficzna, którą będą mogły nieodpłatnie wypożyczać wszystkie szkoły i instytucje z terenu Słupska i okolic. Dodatkowo, jako pomoc dydaktyczna, stworzona zostanie prezentacja multimedialna i ulotka edukacyjna.

2 „Międzyszkolny Ośrodek Pamięć – Praw – Tolerancja” – program realizowany w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (od 01. 03. 2012 do 20. 12. 2012)

Charakterystyka programu:

Zadanie to utworzenie Międzyszkolnego Ośrodka „Pamięć – Praw - Tolerancja” realizowane przez Stowarzyszenie „Drzewniak”, którego nadrzędnym celem będzie kształtowanie u młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz pozostałych słupskich szkół wartości i postaw związanych z podtrzymaniem i upowszechnieniem tradycji narodowych i patriotycznych, prawdy historycznej, kształtowaniem postaw tolerancji oraz pielęgnowaniem świadomości przynależności i troski o „małą ojczyznę”. Uchronić od zapomnienia doświadczenia historyczne odchodzących już pokoleń mieszkańców miasta oraz dorobek cywilizacyjny mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkałych w Słupsku i okolicach. Międzyszkolny Ośrodek byłby miejscem lekcji historii, wychowania obywatelskiego, lekcji wychowawczych o tolerancji i prawach człowieka z udziałem świadków lub filmów dokumentalnych, wywiadów przeprowadzonych i technicznie opracowanych przez naszych uczniów (dotyczy to szczególnie wspomnień Sybiraków). Dokumentacja historyczna będzie służyła kolejnym pokoleniom uczniów i rodziców oraz mieszkańcom miasta.

3 „Bądź bohaterem zdrowego życia liderem” – program w zakresie kultury, profilaktyki rozwiązywania programów uzależnień i przemocy w rodzinie (od 02. 01. 2012 do 22. 06. 2012)

Charakterystyka programu:

Program profilaktyczny „Bądź bohaterem, zdrowego życia liderem" realizowany przez Stowarzyszenie "Drzewniak" służyć ma propagowaniu zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i cyberprzemocy. W programie dzięki różnorodnym formom zajęć młodzież uzyska wszechstronną wiedzę na temat środków odurzających, stalkingu i asertywności. Nabędzie umiejętności do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Udział w zajęciach tanecznych zapewni młodzieży atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu, konkurs plastyczny będzie okazją do wyrażania własnych emocji nawiązujących do idei programu. Opracowanie ulotki i prezentacji multimedialnej przyczyni się do propagowania postaw prospołecznych w środowisku rówieśniczym. Zwieńczeniem programu będzie koncert profilaktyczny, którego wymowne przesłanie pozwoli młodzieży na refleksję dotycząca brania odpowiedzialności za własne wybory dokonywane w życiu.

Posted on 10 Jan 2012
Witamy na stronie Stowarzyszenia.
Jesteśmy otwarci na każdą formę współdziałania dla dobra uczniów i ludzi nie tylko z naszej szkoły, lecz także dla dobra większej społeczności. Z ogromnym entuzjazmem witamy ka¿dy rozsądny pomysł, każdą dawkę inicjatywy i pozytywnej energii. Chętnie podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak też z innymi organizacjami.

Posted on 22 Aug 2011
Content Management Powered by CuteNews
Drzewniak © 2011