Projekt “Praktyki w dobrym stylu”
Dodano dnia 28.11.2017
Projekt “Praktyki w dobrym stylu” w EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK: „Discover your Talent!”

Z okazji obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku w ramach Dnia Otwartego Szkoły w sali biblioteki został zaprezentowany projekt realizowany przez szkołę w programie ERASMUS+ pt.: „Praktyki w dobrym stylu”.
Głównym celem prezentacji projektu było pokazanie praktycznych form doskonalenia kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zdobytych doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy uczestników projektu, którzy odbyli praktyki zawodowe w czasie trzech mobilności na terenie Hiszpanii i Niemiec w roku 2017.
20 uczniów kształcących się na techników organizacji reklamy i techników technologii odzieży zdobywało szlify zawodowe w czasie dwutygodniowych staży w hiszpańskiej Granadzie w dniach 6-17 marca w firmach: "ESCAV Escuela Superior de Comunicacion Audiovisual" - reklamowcy i w domu mody "Espacio Crea" - odzieżowcy.Kolejnych 20 uczniów odbyło praktyki w terminie 27 marca - 7 kwietnia 2017
w hiszpańskich firmach: Fotomar Fotografia Y Diseño Grafico, Goyo Fotografos, La Ampliadora Esuela Social De Fotografia, Elias Manrique Estudio De Fotografia Y Diseño Grafico, Dromer Publicidad , Prodisa Bodes - fototechnicy i w firmach stolarskich Construcciones Rodri i Movidecor - technolodzy drewna.
Trzecia mobilność została zrealizowana w dniach 15-26 maja w Lipsku. Staże odbyło wówczas 20 informatyków, którzy podnosili swoje umiejętności zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego VITALIS GmbH.
Założeniem prezentacji było zainteresowanie odwiedzających stoisko gości, w tym pracodawców, osiągniętymi w czasie realizowanych mobilności osiągnięciami uczniów, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynkach pracy oraz świadomości oddziaływań programu Erasmus+ na poprawę sytuacji zawodowej uczniów w ujęciu międzynarodowym.
Z prezentacją osiągnięć zapoznało się wielu odwiedzających szkołę przedstawicieli władz lokalnych, wojewódzkich oraz przedsiębiorców, także goście, wśród których byli absolwenci szkoły oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem działań szkoły na gruncie kształcenia zawodowego.
Projekt będzie kontynuowany do października 2018 roku. W tym też roku planowane są 3 mobilności kolejnych 60 uczestników projektu, którzy zostali już wybrani w procesie rekrutacji i rozpoczęli kursy językowe, mające na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych uczniów.

Koordynator projektu
Aleksandra Adler


Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014