Konferencja "Projekt Szkoła równych szans programu Erasmus+"
Dodano dnia 19.11.2017
W dniu 3 listopada 2017r. w bibliotece szkolnej odbyła się konferencja "Projekt Szkoła równych szans programu Erasmus+ + poznaj i zainspiruj się!". Jej adresatami byli przedstawiciele lokalnych władz oświatowych, dyrektorzy i pracownicy pedagogiczni szkół i innych placówek oświatowych w Słupsku i powiecie słupskim.
Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu "Szkoła równych szans", podzielenie się nabytą w czasie jego realizacji wiedzą i doświadczeniem, prezentacja pozyskanych bądź wypracowanych w projekcie rozwiązań metodycznych i pomocy dydaktycznych, zapoznanie z możliwościami, jakie dają partnerstwa strategiczne oraz zainspirowanie do podejmowania podobnych działań na rzecz edukacji włączającej w roli organizacji wnioskującej lub partnerskiej.W czasie konferencji pani Elżbieta Saba - koordynator projektu - przedstawiła prezentację multimedialną informującą o projekcie "Szkoła równych szans", jego celach, założeniach, uczestnikach, działaniach projektowych, procedurze zarządzania i monitoringu. Pani Magdalena Czyżewska omówiła kwestie związane z ewaluacją projektu, a opiekunowie grup uczniowskich - pan Marcin Masłowski i pani Anetta Bengier zaprezentowali zrealizowane projekty edukacyjne "Naturalne i odzyskane zasoby" i "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji". W końcowej części spotkania pani Saba przedstawiła miękkie i twarde rezultaty projektu oraz zreferowała wnioski i rekomendacje wynikające z jego realizacji. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wglądu do dokumentacji projektowej oraz obejrzenia prac projektowych wykonanych przez beneficjentów projektu, a także zapoznania się z pozyskanymi i wypracowanymi materiałami dydaktycznymi. Na zakończenie konferencji jej uczestniczy wymienili w krótkiej dyskusji swoje doświadczenia i spostrzeżenia na temat realizacji projektów programu Erasmus+.
W konferencji uczestniczyli pracownicy następujących placówek oświatowych w Słupsku: Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych II Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Każdy z uczestników otrzymał Zaświadczenie udziału oraz Pakiet promocyjny projektu.


Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014