ZEBRANIA Z RODZICAMI
15.10.2013
W dniu 16.10.2013r.od godziny 16:30 odbd si spotkania z rodzicami uczniw klas:
II TDS - wychowawca M.Gorze-sala 25
II Tf - wychowawca K.Kobzdej-Ptak-sala 3
TT Ti - wychowawca G.Zienkiewicz-sala 16
II TOR - wychowawca M.Krzywiska-Koniczuk sala 26
III TDO - wychowawca Jarosaw Grochaa sala 21
III Ti -wychowawca E.Saba-sala 13
III Tf - wychowawca R.Sobe- sala 11
II si - wychowawca J.Rosiak- sala 10
III si -wychowawca A.Bengier- sala 12
II fi -wychowawca A.Adler-sala 20

Pozostali nauczyciele bd do dyspozycji rodzicw od godziny 16:30-17:30.


II edycja Supskich Niedwiedzi Edukacji
14.10.2013
Podczas gali koczcej II edycj konkursu Niedwiedzi Supskiej Edukacji poznalimy nazwiska najlepszych supskich nauczycieli w roku szkolnym 2012/13.
Pomysodawcami i organizatorami konkursu dla najlepszych supskich nauczycieli "Niedwiedzie Supskiej Edukacji" s czonkowie Modzieowej Rady Miasta Supska. Pierwsza edycja konkursu odbya si w ubiegym roku. Dzisiaj poznalimy nazwiska pedagogw nagrodzonych w drugiej edycji imprezy.
Rozpoczynajc gal wrczania nagrd Maciej Kobyliski Prezydent Supska wyrazi podziw dla supskich nauczycieli za ich zaangaowanie w ksztacenie modziey i wysoki poziom wiedzy. Mwi rwnie, e wiele odwagi od nauczycieli wymaga start w konkursie, w ktrym s oni oceniani przez swoich uczniw.
Natomiast Damian Rosiak Przewodniczcy Modzieowej Rady Miasta Supska dzikowa nauczycielom za codzienny trud wykonywania swojej pracy.
Rozstrzygnicie oparte byo na ocenie formularzy zgoszeniowych. W aplikacjach uczestnicy wpisywali swoje osignicia na szczeblu midzynarodowym, krajowym i lokalnym (konkursy, olimpiady, organizowane akcje, projekty, osignicia pozaszkolne, nagrody i wyrnienia).
Bardzo mio nam poinformowa, e Niedwiedzia Sportu zdobya Katarzyna Koch-Gadowska, natomiast nagrod specjaln za wyrniajc si aktywno na rzecz supskiej modziey otrzyma Zesp Szk Technicznych. Nagrod w postaci czeku na 2000 z z rk Prezydenta Macieja Kobyliskiego odebra dyrektor szkoy.Zapobieganie nadwadze i otyoci oraz chorobom przewlekym
14.10.2013
Od dnia 02.10.2013r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego projektu „ Zapobieganie nadwadze i otyoci oraz chorobom przewlekym poprzez edukacj spoeczestwa w zakresie ywienia i aktywnoci fizycznej” w Przedszkolu Miejskim nr 4 „Krlestwo Skrzatw”, zorganizowane zostay BEZPATNE zajcia sportowe dla dzieci 4,5,6 - letnich. Zajcia sportowe odbywa si bd cyklicznie, co kad rod w sali gimnastycznej w Zespole Szk Technicznych w Supsku przy ul. Szymanowskiego 5, dziki uprzejmoci dyrektora placwki – Pana Bogdana Musznickiego. Zajcia pomylane s w taki sposb, aby dzieci mogy w nich uczestniczy bez lku i nudy i aby sprawiay im rado. Poprzez proponowanie na zajciach sportowych ciekawe form aktywnoci ruchowej, takie jak np. zabawy z elementami rywalizacji, gry i konkurencje sportowe, wycigi, pragniemy:
- wprowadza dzieci w wiat rnorodnych dowiadcze ruchowych,
- pielgnowa i podtrzymywa naturaln form ruchu,
- rozwija w jeszcze wikszym stopniu ich umiejtnoci ruchowe,
- rozbudza w nich zamiowanie do wszelkiego rodzaju ruchu i sportu oraz wspiera ich rozwj osobowoci.

Festyn "Lider zdrowego ycia"
07.10.2013
27 wrzenia 2013r. w naszej szkole odby si festyn profilaktyczny pod hasem „Lider zdrowego ycia”. Podczas tej imprezy dla uczniw klas I przygotowano kilka atrakcji majcych na celu integracj i promowanie zdrowego stylu ycia. W trakcie festynu uczniowie wraz z wychowawcami wzili udzia w koncercie profilaktycznym pt. „Szanuj ycie”. Koncert zosta przygotowany przez pana Sawomira Pyrko bluesmana, animatora kultury i propagatora zdrowego stylu ycia. Nasz go spotka si z modzie, aby pogbi jej wiedz na temat skutkw dziaania substancji odurzajcych oraz propagowa ycie bez naogw.
Artysta w opowieciach przeplatanych utworami muzycznymi, podzieli si ze suchaczami wiadomociami o historii bluesa oraz spostrzeeniami na temat narkotykw, alkoholu i dopalaczy. Przestrzega przed stosowaniem uywek i podkrela, jakie s tego konsekwencje.
Po wystpie muzycznym, wszyscy uczestnicy zrobili sobie wsplne zdjcie, ktre w ramach integracji klas I pozostanie cenn pamitk. Kady z uczestnikw mia okazj poczstowa si ciastem przygotowanym przez uczniw z klas I oraz usi przy biesiadnym stole, aby spdzi mio czas wrd nowych kolegw i koleanek. Dodatkow atrakcj by grill. Gorce kiebaski wszystkim bardzo smakoway.
Ca imprez przygotoway p. Joanna Gazka, p. Beata Je, p. Marzena Pietruk – ytkowska.
Rozeznanie rynku projekt "Zaprojektuj swoj przyszo"
03.10.2013
Zesp Szk Technicznych w Supsku zaprasza do zapoznania si z rozeznaniem rynku dotyczcym zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych i podrcznikw do zawodu technik technologii odziey. Zakup jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Rozeznanie rynku podrczniki
Rozeznanie rynku pomoce dydaktyczne


V miejsce naszych biegaczy.
03.10.2013
W dniu 1.10.2013 odbyy si sztafetowe biegi przeajowe w ramach Supskiej Olimpiady Modziey. W lasku Pnocnym na dystansie 10x1000m reprezentacja naszej szkoy w skadzie: Grzybek Mateusz 4Tf, Olszewski Damian, Damian Kamil, Wnuczyski Sebastian 3Td, Karnacewicz Dawid, Subocz Szymon 2Ti, Kpa Kamil 2Td, Gul Jakub 1Ti, Jasicki Sawomir 1Td, Zajkowski Dawid 1Si zaja ostatecznie V miejsce.
Opiekunem reprezentacji jest prof. Daniel Kot.Gratulacje!


Wymiana modziey
30.09.2013
Zesp Szk Technicznych w Supsku w lipcu biecego roku 8 raz uczestniczy w midzynarodowej wymianie modziey opartej na porozumieniu trjstronnym miast Supsk - Flensburg - Carlisle. W tym roku 10-osobowa grupa modziey Zespou Szk Technicznych pod opiek dwch opiekunw Katarzyny Chojnowskiej i Kingi Kobzdej-Ptak wyjechaa do Anglii gdzie jak co roku uczestniczya w warsztatach. Wyjazd mia miejsce w dniach 22–27 lipca 2013. Warsztaty odbyy si w Carlisle i wzia w nich udzia take modzie z Anglii oraz z Niemiec.

Tematem wiodcym tegorocznych warsztatw bya przede wszystkim profilaktyka uniwersalna w rodowiskach zagroonych wystpieniem uzalenienia od alkoholu, narkotykw i innych rodkw psychoaktywnych. Celem warsztatw byo dostarczenie uczniom wiedzy o rodkach uzaleniajcych, zapobieganie niewaciwym zachowaniom wrd modziey, wyksztacenie umiejtnoci dokonywania waciwych wyborw, przeciwdziaanie zjawiskom uzalenie a take promowanie zdrowego trybu ycia i spdzania wolnego czasu w sposb aktywny poprzez udzia w rnego rodzaju zajciach sportowych. Ze wzgldu na wci narastajcy problem zaywania rodkw odurzajcych wrd modych ludzi, bardzo wanym i wartociowym jest uczestnictwo w warsztatach, podczas ktrych modzie miaa kontakt z profesjonaln kadr, a take osobami, ktre zostay problemem dotknite bezporednio. Uczestnicy zarwno z Anglii, Niemiec oraz Polski pochodz z rnych rodowisk i niejednokrotnie zetknli si z problemami uzalenie. Wsplne przygotowanie warsztatw oraz czynny udzia w zajciach bezsprzecznie doskonale wpyny na integracj modych ludzi oraz suyy wymianie dowiadcze, rozwijaniu poczucia wasnej wartoci oraz amaniu barier emocjonalnych, jzykowych i kulturowych.
I TOR - budujemy camera obscura
30.09.2013
W ramach zaj z przedmiotu "pracownia rejestracji obrazu" klasa I technik organizacji reklamy budowaa urzdzenie bdce protoplast aparatu fotograficznego. I bez wzgldu na zastosowane materiay i jako wykonania udao si! Byo troch zabawy i miechu a przy tym kady mg na wasne oczy przekona si jaki obraz uzyskujemy w aparacie.
Nadmorski rajd pieszy
30.09.2013
W sobot 28 wrzenia grupa uczniw z klas III TF,II TI , I TDO i III TOR wybraa si na rajd pieszy piknym, jesiennym brzegiem Batyku. Maszerowalimy pla z Ustki do Orzechowa, tam wdrapalimy si po 222 stopniach na wie widokow, a potem powdrowalimy ciek przyrodnicz po Wydmie Orzechowskiej umocnionej platformami i podestami. Zakoczylimy rajd ogniskiem, a potem duuuugim marszem lenymi wydmami do Ustki . Zmczeni ale peni wrae i mocno "dotlenieni" wrcilimy do Supska. Zdjcia z rajdu wykonaa Monika Sarach z kl.III TF
Zaproszenie do skadania ofert w ramach projektu "Mody kreatywny"
26.09.2013
Zesp Szk Technicznych w Supsku zaprasza do skadania ofert w ramach projektu "Mody kreatywny" Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007- 2013.

Poniej znajduje si zaproszenie oraz formularz do wypenienia:
Zaproszenie do skadania ofert
Errata zaproszenia do skadania ofert
Formularz zgoszeniowy


<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014