Zawd stolarz
25.03.2014Wizyta u pracodawcy
25.03.2014
W dniu 14 marca 2014 roku odbya si wycieczka zawodowa do Zakadu A.J. Fabryka Mebli, Spka z o.o. w Redzikowie. Udzia wziy klasy ksztacce si w zawodzie: stolarz i technik technologii drewna.
Celem spotkania byo zapoznanie uczniw z asortymentem produktw oraz wielkoci produkcji i modernizacj bazy technicznej przedsibiorstwa. Uczniowie poszerzyli swoj wiedz o nowoczesny park maszynowy w procesie produkcyjnym oraz cay proces technologiczny na montau przy wykonywaniu rnych wyrobw meblowych o konstrukcjach skrzyniowej i szkieletowej. Ponadto uczniowie mieli okazj w krtkim czasie naby wiedz i umiejtnoci zwizane z obsug i programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
A.J. Fabryka Mebli to renomowany producent mebli biurowych z dugoletni tradycj, zdobywca licznych nagrd, wyrnie i certyfikatw jakoci. Firma posiada ugruntowan pozycj na rynku meblarskim, a produkowane meble prezentuj wiatowy poziom. Bezkonkurencyjna oferta obejmuje rne meble wyrniajce si wysokimi parametrami jakociowymi oraz uytkowymi. Oferuj spjne stylistycznie kolekcje, pozwalajce w nieograniczony sposb konstruowa stanowisko pracy, dopasowane do potrzeb uytkownikw.
Z Zakadem A.J. nasza szkoa wsppracuje od lat w zakresie praktyk zawodowych. Wizyta ta umoliwia uczniom zapoznanie si z ofert przyszego pracodawcy.
Dziaanie zostao zrealizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Projekt jest realizowany przez Samorzd Wojewdztwa Pomorskiego.

„Parlament Europejski bez tajemnic”
18.03.2014
W dniu 14 marca 2014r odbyy si w naszej szkole warsztaty „Parlament Europejski bez tajemnic”, pod patronatem Biura Poselskiego Posa Jana Kozowskiego i Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Supsk. Gospodarzem spotkania by Pan Prezydent Miasta Supska Maciej Kobyliski, a honorowym gociem Pan Pose Jan Kozowski. Swoj obecnoci zaszczycia nas take Dyrekcja Wydziau Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzdu Miasta oraz czonkowie Rady Miejskiej. Celem warsztatw byo zainteresowanie modziey problematyk europejsk oraz poszerzenie wiedzy o Parlamencie Europejskim w kontekcie zbliajcych si eurowyborw.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie supskich gimnazjw. Program warsztatw obejmowa prezentacj multimedialn na temat Parlamentu Europejskiego, wystpienie Pana Posa Jana Kozowskiego oraz quiz wiedzy o PE.
Otwarcie pracowni stylizacji
13.03.2014
W dniu 07.03.2014 w Zespole Szk Technicznych w Supsku w obecnoci p. Prezydenta Edwarda Zdzieborskiego, przedstawicieli Wydziau Owiaty Kultury i Sportu, Radnych oraz supskich pracodawcw odbyo si otwarcie nowoczesnej Pracowni Stylizacji Odziey. Wyposaenie tej pracowni byo moliwe dziki realizacji projektu finansowanego z POKL dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego pt. „Zaprojektuj swoj przyszo” .
W pracowni tej bd si ksztaci przyszli technicy technologii odziey oraz krawcy. Utworzenie klas ksztaccych w zawodach uwarunkowana jest zapotrzebowaniem pracodawcw lokalnego rynku pracy.
Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Supska
06.03.2014
5 marca w supskim ratuszu odbyo si spotkanie na ktrym zostay wrczone Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Supska dla najlepszych supskich sportowcw za wybitne osignicia. W tym roku liczniej nagrodzeni zostali lekkoatleci, bokserzy i pikarki rczne. W gronie tym znalaza si uczennica naszej szkoy, bokserka - Natalia ykus reprezentujca Supski Klub Bokserski "Czarni". Serdecznie gratulujemy i yczymy wicej sukcesw sportowych.
Drzewniak w Galerii Sztuki Ludowej
06.03.2014
Uczniowie naszej szkoy 25 lutego tego roku odwiedzili Galeri Sztuki Ludowej Powiatu Supskiego, w wycieczce uczestniczya klasa II TF wraz z opiekunem Panem Marcinem Masowskim. Modzie spotkaa si tam z Panem Zenonem Frckiewiczem, ktry jest opiekunem artystycznym wystawy. Kurator wystawy przybliy proces powstawania rzeb, stosowane techniki i rodzaje wykorzystywanych materiaw. Pan Zenon Frckiewicz zachca do sprbowania swoich si w tej dziedzinie sztuk plastycznych. Warsztaty rzebiarskie odbywaj si w Pracowni Ceramicznej Supskiego Orodka Kultury przy al. Wojska Polskiego 10a w Supsku i kierowane s zarwno do modziey, jak i dorosych. Celem powstania wystawy jest pobudzenie aktywnoci twrczej mieszkacw wsi, popularyzowanie sztuki i kultury ludowej we wszelkich moliwych jej formach i przejawach.
Cyberprzemoc i inne zagroenia
06.03.2014
W dniu 4 marca, w ramach innowacji pedagogicznej "Cyberprzemoc i inne zagroenia", wprowadzonej w biecym roku szkolnym, odbyy si spotkania z Pani aspirant Ann Kowalik ze supskiej policji.
Prowadzca przekazaa uczniom klas 1Ds, 1TO i 1TI podstawow wiedz na temat , zagroe, z ktrymi mog si spotka podczas korzystania z Internetu i ich konsekwencji. Wanym elementem byo rwnie wskazanie sposobw obrony przed popenianiem czynw zabronionych i konkretnymi atakami.
Kierunki ksztacenia w naszej szkole
06.03.2014IV Festiwal Drzewniaka
25.02.2014
Z ogromn radoci zapraszamy uczniw klas trzecich gimnazjum wraz z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami do udziau w IV Festiwalu Drzewniaka - "Powitaj z nami wiosn", ktry odbdzie si w pitek 21 marca, w godz. 9.00 - 13.00.
W auli szkoy odbd si pokazy mody, wystpy artystyczne, projekcje filmw przygotowanych przez uczniw. W pracowniach bdzie mona wzi udzia w warsztatach fotograficznych, stylizacji odziey, reklamowych, informatycznych oraz drzewnych. Gimnazjalici bd mieli okazj zapozna si z kierunkami ksztacenia i ofert edukacyjn szkoy na rok szkol. 2014/2015.
Na sali gimnastycznej prcz pokazw sztuk walki MMA, fitnessu i cheerleaderek bdzie okazja do spotkania z pikarzem, reprezentantem Polski - uczestnikiem M 2002 Panem Pawem Kryszaowiczem.
Mamy nadziej, e spotkanie z Zespoem Szk Technicznych przybliy modziey dziaalno naszej szkoy, jak rwnie pomoe dokona wyboru dalszej drogi ksztacenia zakoczonej sukcesem.
Warsztaty z doradc zawodowym
25.02.2014
W ramach realizacji projektu Zaprojektuj swoja przyszo, wspfinansowanego prze Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, uczniowie I i II klasy technikum stylizacji odziey, bior cyklicznie udzia w warsztatach z doradc zawodowym p. Alin Bacic-Saliszewsk. W ramach zaj odbyy si ju spotkania na temat moliwoci rozwoju i zatrudnienia po skoczeniu technikum, zasad poszukiwania pracy oraz kreowania wasnego wizerunku zawodowego. Cykl warsztatw zakoczy si, zorganizowanymi przez doradc zawodowego, wyjciami do potencjalnych pracodawcw. Uczniowie bd mogli pozna zasady funkcjonowania i pracy w duych i maych przedsibiorstwach brany odzieowej.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014