Wewntrzszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
03.06.2014
Wewntrzszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej zosta zorganizowany przez Szkolny Klub Europejski. Konkurs skada si z dwch etapw i by skierowany do klas I-III technikum.
Etap I odby si w bibliotece szkolnej. Kad klas reprezentowao dwch uczniw, a ich zadaniem byo rozwizanie testu dotyczcego: Niemiec (klasy I), Francji (klasy II) i Wielkiej Brytanii (klasy III). Do II etapu zakwalifikoway si klasy: I TI, II TOR i III TF.
Etap II Konkursu odby si w dniu 24 lutego 2014 r. Wziy w nim udzia druyny z klas I TI, II TOR i III TF w skadzie:
klasa I TI - ukasz Redloch, Sebastian Stenka, Daniel Powierzyski
klasa II TOR - Katarzyna Krupska, Tomasz Poniewierski, Oliwia Jadczak
klasa III TF - Micha Wierzbicki, Karolina Krajewska, Kornelia Dedorczyk.
Kada z druyn musiaa odpowiedzie na 10 pyta otwartych dotyczcych geografii, historii, kultury, gospodarki i ustroju politycznego Woch. Najlepiej przygotowani byli uczniowie klasy II TOR, ktrzy zdobyli 9 pkt i I miejsce. II miejsce zaja klasa III TF - zdobywajc 8 pkt. 7,5 punktw znalazo si na koncie klasy I TI, ktra tym samym zaja III miejsce.
Konkurs Eurpejskie Czwartki
03.06.2014
Zachcamy was do przeczytania informacji o konkursie organizowanym w naszej szkole dotyczcym Europejskich Czwartkw. Aby przej do artykuu kliknij tutaj


Zrobili zdjcia seniorom
03.06.2014
W dniu 14.05.2014 r. Telewizja Supsk zamiecia artyku na swojej stronie internetowej o uczniach z Zespou Szk Technicznych w Supsku.

Artyku pt.: „Zrobi zdjcia seniorom”.

„To wyjtkowy pomys i projekt. Modzi fotografowie z „drzewniaka” przez kilka dni spotykaj si z seniorami z Dziennego Domu Pomocy Spoecznej, aby zrobi im zdjcia. Fotografie bd zaprezentowane na specjalnej wystawie.
Kilkunastu mionikw fotografii podjo si trudnego zadania, czyli przygotowania zbiorowego porteru seniorw. Modzie od kilku dni spotyka si z przedstawicielami starszego pokolenia. Aby zrobi dobre zdjcia obie strony musz dobrze pozna si. - Akcja potrwa kilka dni. Modzie lepiej pozna seniorw, a seniorzy modzie. Wwczas te prace bd bardziej wiarygodne – mwi nauczyciel Adam Mroczek.
Pomys przypad do gustu modziey i seniorom. Oba pokolenia od siebie mog wiele nauczy si. Sesje fotograficzne i spotkania seniorw z modzie potrwaj kilka dni. Ich efektem ma by zbir fotografii, ktry ma stworzy wystaw.
Wernisa wystawy zaplanowany jest na pierwszego padziernika. Wwczas obchodzony jest Midzynarodowy Dzie Seniora”. Cieszy nas, e podoba si innym nasza praca na rzecz osb starszych i integracja ze rodowiskiem lokalnym. Przekonalimy si rwnie, e sztuka fotografowania czy pokolenia.
Spotkanie z Katarzyn Rogowiec.
03.06.2014
14 maja 2014 r. w naszej szkole gocilimy polsk paraolimpijk Katarzyn Rogowiec, dwukrotn mistrzyni z Turynu (2006r.) w biegach narciarskich na 15 km technik klasyczn i na 5 km technik dowoln. Pani Rogowiec jest jedyn osob, ktra zdobya medale dla Polski na tych igrzyskach.
W 1980r. jako 3- letnie dziecko stracia obie rce w wypadku ze sprztem niwnym. W 2010 roku zaoya Fundacj Avanti, ktrej gwnym celem jest wspieranie osb niepenosprawnych, dziaalno charytatywna oraz nauka i edukacja. Pani Katarzyna Rogowiec spotkaa si z uczniami w naszej bibliotece szkolnej.
Przedstawia im swoje osignicia sportowe i yciowe. Zachcaa do pokonywania wasnych saboci. Uwiadomia uczniom, e kluczem do sukcesw nie tylko sportowych jest wiara we wasne siy, systematyczne dziaania i przyjazne nastawienie do ludzi. Uczniowie byli pod ogromnym wraeniem, suchali z uwag jak mona radzi sobie w yciu i w trudnych sytuacjach bdc osob niepenosprawn. Spotkanie z Pani Katarzyn Rogowiec i uczniami kl. II Ti, I Tor, I si zorganizoway Panie pedagog: Joanna Gazka i Beata Je.
Dzie Godnoci i Walki z Dyskryminacj Osb Niepenosprawnych
03.06.2014
23 maja 2014r. obchodzilimy XIV Dzie Godnoci i Walki z Dyskryminacj Osb Niepenosprawnych. W Supsku organizowano Marsz Godnoci, uczestnicy przeszli gwnymi ulicami miasta, kierujc si do Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie odby si piknik integracyjny. Dla wszystkich przygotowano wiele atrakcji. Jedn z nich by pokaz mody wiosennej przygotowany przez uczniw z Zespou Szk Technicznych pod kierunkiem p. Natalii Buki. Stroje na pokaz przygotowali uczniowie z klasy I i II Technikum Stylizacji Odziey. Uczniowie naszej szkoy w oryginalnych strojach wzbudzili ogromne zainteresowanie. Na szczeglne uznanie zasuguje ich kreatywno, ktr rozwijaj podczas lekcji ledzc najnowsze trendy wiatowych projektantw. Wystp by okazj do zaprezentowania przez modzie ich umiejtnoci projektowania i wykonywania odziey oraz waciwego doboru dodatkw.
W ramach pikniku uczestnicy mieli moliwo zapoznania si z organizacjami i instytucjami dziaajcych na rzecz osb niepenosprawnych. Wsplne wystpy, rozgrywki sportowe oraz konkursy sprzyjay integracji z osobami niepenosprawnymi. W naszej szkole s uczniowie niepenosprawni, razem uczymy si tolerancji i otwartoci oraz pokonujemy wsplnie trudnoci, tak aby zapewni wszystkich dobry start w pracy zawodowej.
III miejsce naszych pikarzy
29.05.2014
W maju na boisku "ORLIK" przy ul. Krzywoustego odbyy si eliminacje i finay gier w pik non chopcw w ramach Supskiej Olimpiady Modziey. W zawodach brao udzia 16 druyn ze wszystkich szk ponadgimnazjalnych w Supsku.Nasza druyna zaja bardzo wysokie III m-ce, grajc w skadzie: Grzybek Mateusz 4TF, Subocz Szymon 2TI, Ueck Adrian 2TI, Szepielewicz Sebastian 2TI, Kpa Kamil 2TD, Syrnyk Micha 2TD, Dudkowski Konrad 2 TD, Wrblewski Mateusz 3TI, Zdeb Grzegorz 3TI.

W eliminacjach nasza druyna pewnie wygraa wszystkie swoje mecze: ZST-SMS 3-0, ZST-ILO 4-1, ZST-ZSPnr1 6-2. Fina A sta na bardzo wysokim poziomie i kada druyna miaa szans na zwycistwo. Ostateczne wyniki naszej druyny i kocowa klasyfikacja: ZST-IVLO 2-1, ZST-ZSB 0-1, ZST-ZSMIL 1-2.

1.ZSMiL 9pkt
2ZSB 6pkt
3ZST 3pkt
4IVLO 0pkt

Opiekunem naszej reprezentacji jest Daniel Kot. Serdeczne gratulacje.


Sukces naszej uczennicy.
29.05.2014
Mio nam poinformowa, e uczennica Dominika Suchanowska z klasy II Tf zaja II miejsce w oglnopolskim konkursie fotograficznym pt. "Witkacy i ja".
Konferencja naukowa "10 lat czonkostwa w Unii Europejskiej"
29.05.2014
W dniach 5 i 6 maja czonkowie Szkolnego Klubu Europejskiego wraz z opiekunem - pani Elbiet Sab uczestniczyli w konferencji naukowej "10 lat czonkostwa Polski w Unii Europejskiej", zorganizowanej przez Miasto Supsk, Koo Naukowe Prawa Europejskiego Wydziau Prawa Uniwersytetu w Biaymstoku oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Supsk. Konferencja odbya si w ramach Europejskiego Tygodnia Rocznic , powiconego obchodzeniu dziesitej rocznicy wejcia Polski do Unii.
W ramach konferencji uczniowie wysuchali szeregu wykadw dotyczcych midzy innymi pozycji Polski w Unii Europejskiej po 10 latach czonkostwa, analizy skutkw gospodarczych czonkostwa w Unii, kierunkw polityki modzieowej w Polsce i UE, mikro, maych i rednich przedsibiorstw, finansowania polskiego rolnictwa ze rodkw unijnych oraz moliwoci zatrudnienia na europejskim rynku pracy. W czasie paneli dyskusyjnych uczniowie mieli moliwo wyraenia wasnego zdania na temat "korzyci i strat" czonkostwa Polski w UE oraz podzielenia si dowiadczeniami zdobytymi na zagranicznych praktykach.
Wizyta u pracodawcy
28.05.2014
W dniu 16 maja 2014 roku odbya si wycieczka zawodowa do NFM Production Sp. z o.o. w Potgowie, ul. Targowa 5 i Zakadu Interstyl Jan Reichert, ul. Karola Burchardta 79 w Supsku. Udzia wziy klasy: I TDS, II TDS ksztacce si w zawodzie technik technologii odziey.
Celem spotkania byo zapoznanie uczniw z funkcjonowaniem firmy, asortymentem produktw oraz wielkoci produkcji i modernizacj bazy technicznej przedsibiorstw. Uczniowie poszerzyli swoj wiedz o nowoczesny park maszynowy niezbdny w procesie produkcyjnym oraz cay proces technologiczny, od projektowania, poprzez krojenie, monta i prace wykoczeniowe, a po przygotowanie do wysyki spakowanych wyrobw gotowych.
Wizyta u pracodawcw bya okazj do zapoznania si z ofertami pracy i zapotrzebowaniem firm na nowych pracownikw. Celem dodatkowym wyjazdu byo zwikszenie zainteresowania modziey nauk zawodu technik technologii odziey i przygotowanie przyszych absolwentw technikum do pracy w brany odzieowej.
Dziaanie zostao zrealizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukacj. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Projekt jest realizowany przez Samorzd Wojewdztwa Pomorskiego.

Wyjcie do Centrum Kultury i Jzyka Rosyjskiego
28.05.2014
Dnia 26 maja 2014 r. uczniowie naszej szkoy z klas pierwszych i drugich, ktrzy ucz si jzyka rosyjskiego po raz pierwszy odwiedzili Centrum Kultury i Jzyka Rosyjskiego. Na pocztku zwiedzili Centrum oraz zapoznali si z jego histori i prowadzon przez nie dziaalnoci. Nastpnie uczestniczyli w zajciach z cyklu „Poznajemy Moskw”. Obejrzeli prezentacj multimedialn poczon z prelekcj o rosyjskiej stolicy. Cao przeplatana bya fragmentami filmu dokumentalnego.
Opiekunem grupy bya p. Anetta Bengier
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014