Zawarcie porozumienia z Politechnik Koszalisk
11.06.2014
Dnia 10 czerwca Zesp Szk Technicznych w Supsku zawar porozumienie dotyczce wsppracy z Politechnik Koszalisk - Instytutem Wzornictwa. Opiek naukow zostan objte wszystkie kierunki ksztacenia na poziomie technikum tj. technik stylizacji odziey, technik meblarstwa, fototechnik, technik organizacji reklamy i technik informatyk.
Wsppraca dotyczy bdzie szeroko rozumianej promocji najnowszych kierunkw designerskich, wymiany dowiadcze. Modzie z Zespou Szk Technicznych korzysta bdzie z nowoczesnych pracowni, uczestniczy w wybranych wykadach, warsztatach i plenerach artystycznych oraz odbywa praktyki zawodowe. Wsplnie realizowane bd projekty i konkursy.
Nauczyciele Zespou Szk Technicznych uzyskaj dostp do innowacyjnej bazy techno-dydaktycznej, bd mogli wymienia spostrzeenia i uwagi z nauczycielami akademickimi dotyczce metod i form pracy zwizanych z praktyczn jak i teoretyczn nauk zawodu.
Absolwenci ZST po zapoznaniu si ze specyfik ksztacenia Politechniki Koszaliskiej, bd mogli kontynuowa nauk na wybranych kierunkach tej uczelni.
Porozumienie midzy Zespoem Szk Technicznych a Politechnik Koszalisk zostao zawarte w celu podniesienia jakoci ksztacenia zawodowego i promocji zawodw deficytowych na rynku pracy.
Konkurs jzyka angielskiego.
10.06.2014
Z przyjemnoci informujemy, e w dniu 06.06.2014 r. w naszej szkole odby si konkurs z jzyka angielskiego, w ktrym udzia wzio 38 uczniw.
Wyniki konkursu:
Klasy I:
I miejsce: Micha Bben kl.ITI
Tomasz Chaciski kl ITI
II miejsce: Mateusz Ryta kl ITI
Jakub Bbelek kl I TI
III miejsce:Marta Kwanik kl I TOR
Karolina Koba kl I TOR

Klasy II:
I miejsce: Adam elazny kl II TI
II miejsce: Kami Niaz kl II TI
III miejsce:Kamila Ruyo kl II TF
Jan Zelek kl II TOR

Klasy III:
I miejsce : Adam Herdzik kl III TDO
II miejsce: Micha Wierzbicki kl III TF
III miejsce: Karol Goacki kl III TI

Serdecznie gratulujemy! Nauczyciele jzyka angielskiego.
Praktyki zawodowe w Niemczech i Hiszpanii
10.06.2014
Przez kolejne dwa lata uczniowie naszej szkoy bd odbywa praktyki zawodowe poza granicami kraju. 2 czerwca 2014 roku zostay ogoszone wyniki konkursu „Mobilno edukacyjna” - „Mobilno osb uczcych si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego” w programie Erasmus+. Zgoszone przez nasz szko projekty otrzymay bardzo wysokie oceny, dziki temu nasi uczniowie przez kolejne dwa lata bd si uczy w Niemczech i Hiszpanii. Projekty te to:

Informatyka bez granic – dziki ktremu w 2015 i 2016 cznie 40 uczniw technikum informatycznego odbdzie praktyki na terenie Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego "Robotron" w Lipsku (Niemcy). Wyjazd na stae bdzie poprzedzony przygotowaniem kulturowym, jzykowym i pedagogicznym uczestnikw realizowanym na terenie szkoy, a oprcz stau w Niemczech bdzie czekao na nich wiele atrakcji: wycieczki do Lipska, Berlina, muzea, zoo, zajcia sportowe i spotkania integracyjne z modzie z caej Europy. Udzia w projekcie jest w caoci finansowany ze rodkw Unii Europejskiej, a jego czny koszt to: 68 324,00 Euro.Poszerzamy horyzonty na staach w Hiszpanii – dziki niemu bdziemy mogli organizowa dwutygodniowe stae zawodowych w Hiszpanii dla uczniw. W roku 2014/2015 i 2015/2016 zostan zorganizowane 4 edycje wyjazdw dla 20-osobowych grup staystw, cznie w projekcie wemie udzia 80 uczniw oraz 8 opiekunw (2 osoby towarzyszce dla kadej grupy). Do udziau w projekcie zostan zaproszeni uczniowie ksztaccy si w zawodach: technik technologii odziey, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna oraz fototechnik. Rwnie w tym projekcie uczniowie maj zagwarantowane wsparcie i przygotowanie do wyjazdu oraz cay szereg atrakcji podczas pobytu w Hiszpanii. Ostateczny termin dofinansowania tego projektu to grudzie 2014 roku.


Autork obu projektw jest pani Anna Drojman.


Warsztaty filmowe w Poznaniu
09.06.2014
Kamila Ruyo i Adrianna Smoliska s uczennicami II klasy Fototechnika. Oprcz fotografii pasjonuj si filmem. W miniony weekend bray udzia w warsztatach filmowych w Poznaniu. Udzia w zajciach to nagroda za przejcie pierwszego etapu konkursu w ramach Festiwalu Filmw Modzieowych –18. Przy okazji zwiedziy miasto i zaliczyy dwa fotograficzne wernisae.
fot. Krzysztof Tomasik
„Lekcja Wolnoci”
06.06.2014
Dnia 4 czerwca 2014 r., w naszej szkole miao miejsce wyjtkowe wydarzenie z wyjtkowej okazji – witowalimy 25 lat wolnoci. Uczniowie i p. profesor Lilianna Lipnicka przygotowali „Lekcj Wolnoci”, podczas ktrej przedstawiono polsk drog do wolnoci, podkrelajc w tym procesie szczegln rol „Solidarnoci”, pierwszego w komunistycznych krajach wolnego zwizku zawodowego. Modzie i zaproszeni gocie mieli moliwo obejrze prezentacje multimedialne o okolicznociach powstania NSZZ „Solidarno” i jego celach (postulatach), o Okrgym Stole i wyborach 4 czerwca 1989 r. Midzy prezentacjami modzie zapiewaa utwory: „Mury”, „Tango na gos i orkiestr” i „Psalm stojcych w kolejce”, podczas ktrych wywietlano fragmenty filmw dokumentalnych obrazujcych zrywy robotnicze i trudy ycia codziennego Polakw w czasach PRL-u.
Nie zapomniano rwnie o lokalnych bohaterach i ich udziale w przemianach w Polsce, skupionych w dziaajcym od 12 kwietnia 1989 r. do formalnie 31 stycznia 1992 r. Komitecie Obywatelskim „Solidarno” w Supsku, ktrego przedstawiciele uczestniczyli w „Lekcji Wolnoci”.


więcej >> >

I miejsce w konkursie Fotogeniczny Supsk
06.06.2014
W konkursie fotograficznym "Fotogeniczny Supsk" udzia wzio 28 uczniw supskich szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Pani Janiny Widzisz-Szebiotko (Studio Fotografii Artystycznej SUPER-FOTO) wyonio zwycizcw. W kategorii SUPSKI RATUSZ I miejsce zaja Karolina Koba z Zespou Szk Technicznych w Supsku. Opiekunem uczennicy jest Aleksandra Adler. Serdecznie gratulujemy!"


Prezentacja firmy Kronopol
06.06.2014
Uczniowie klas I si, II si oraz III TD uczestniczyli w pokazie najnowszych materiaw drewnopochodnych stosowanych w brany drzewnej. Cay asortyment przedstawia firma Kronopol z ar. Prezentacja odbya si na terenie firmy Abler w Supsku. Modzie miaa okazj pozna nowe technologie stosowane do produkcji zarwno pyt meblowych, jak i materiaw podogowych takich jak panele.
Lista podrcznikw na rok szkolny 2014/15
06.06.2014

Wycieczki do fabryki Porta w Bolszewie.
05.06.2014
Uczniowie klasy III technikum organizacji reklamy Zespou Szk Technicznych w Supsku w dniu 27 maja 2014 roku w ramach unijnego projektu "POMORSKIE - dobry kurs na edukacj - Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy" uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej poczonej z poznaniem zasad funkcjonowania duej, prnie rozwijajcej si firmy w oparciu o dobrze rozumiany marketing i przyjt strategi reklamow. Uczniom towarzyszyli prof. Jarosaw Grochaa i prof. Rafa Szamocki. Nad caoci czuwaa prof. Aleksandra Adler.
Firm, ktr modzie odwiedzia to Porta KMI Poland Spka z o. o. Spka komandytowa Polska w miejscowoci Bolszewo.

W czasie pobytu uczniw w firmie odbyo si spotkanie z Szefem Marketingu p. Arturem Pksykiem, ktry omwi:
1. zagadnienia przyjtej przez PORT strategii reklamowej,
2. realizowane dziaania reklamowe,
3. kampanie reklamowe firmy,
4. analiz rynku i konkurencji,
5. wdraanie nowych technologii,
6. badania skutecznoci i efektywnoci podejmowanych dziaa.
Nastpnie odbya si wycieczka w grupach po wydziaach produkcyjnych firmy z technologami i kierownikiem produkcji.
Po przerwie kawowej odbya si rozmowa z Szefow Dziau HR
p. Aleksandr ugowsk, ktra zapoznaa uczniw z funkcjonowaniem firmy, jego struktur i kultur organizacyjn, a take prowadzon polityk zatrudnienia i szkolenia pracownikw firmy.
Pobyt modziey zakoczyo wrczenie drobnych gadetw. Poegnaa nas w imieniu firmy p. Mirosawa Regosz Specjalista ds. kadr i pac.
Uczniowie dziki temu wyjazdowi poznali nie tylko zagadnienia fachowe wzbogacajce ich wiedz zawodow, ale take poznali moliwoci atrakcyjnego zafunkcjonowania na rynku pracy, take poza miejscem zamieszkania.

Spotkanie z pracodawcami z AJ
03.06.2014
W poniedziaek, 3 czerwca 2014 roku przedstawiciele Firmy „AJ Fabryka Mebli” Sp. z o.o. z siedzib w Redzikowie, nalecej do szwedzkiego koncernu AJ Produkter gocili w naszej szkole. Przedstawili ofert pracy skierowan do absolwentw klasy III ZSZ w zawodzie stolarz i klasy IV technikum w zawodzie technik technologii drewna.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014