Sekrety enigmy – warsztaty historyczne.
27.11.2014
Dnia 25 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyy si warsztaty historyczne „Sekrety enigmy” - ktre przygotowali i poprowadzili: pani Monika Wjcicka i pan Mateusz Jasicki z Muzeum II Wojny wiatowej w Gdasku.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie 8 klas Zasadniczej Szkoy Zawodowej z Oddziaami Integracyjnymi oraz Technikum. Uczniowie z duym zainteresowaniem wysuchali krtkich pogadanek historycznych oraz obejrzeli prezentacje multimedialne: „I Ty moesz zosta szyfrantem” i „Enigma”, a nastpnie rozwizywali zadania, przygotowane przez prowadzcych.
Modzie wykazaa bardzo due zainteresowanie, aktywnie uczestniczya w zajciach, czyli zosta speniony ich cel: zainteresowanie histori, ksztatowanie wiadomoci i pamici historycznej o polskim udziale w II wojnie wiatowej.
Warsztaty odbyy si z inicjatywy pani profesor Lilianny Lipnickiej.
Wirtualna adopcja psa
27.11.2014
Dnia 21 listopada 2014 klasa III TOR wirtualnie adoptowaa psa ze supskiego schroniska. Uczniowie wykazali si ogromn empati oraz mioci do zwierzt. Koszt takiej adopcji to 30 z. miesicznie. Pieniki wpaca si na konto schroniska, s one przeznaczone na oglne potrzeby zwizane z utrzymaniem psw, takie jak nowe boksy, budy, leki, obroe i smycze, miski itp. Uzyskujc status wolontariusza mona pieska zabiera na spacery oraz dokonywa zabiegw pielgnacyjnych. Klasa III TOR jest pierwsz klas w szkole oraz pierwsz wrd supskich szk ponadgimnazjalnych, ktra wirtualnie adoptowaa zwierz. Zachcamy uczniw innych klas do wsparcia zwierzt ze supskiego schroniska.

Wirtualnym opiekunem moe zosta osoba prywatna, organizacja, okrelona
grupa ludzi (np. szkoa, klasa itp.) czy te firma.
Wychowawca klasy III TOR Magorzata Krzywiska - Koniczuk
wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci
26.11.2014
W dniach od 17 do 23 listopada 2014 roku odbywa si wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci. To oglnowiatowa inicjatywa, ktra ma na celu wspieranie postaw przedsibiorczych wrd modziey. W ramach tegorocznej, sidmej edycji TP na caym wiecie odbyway si spotkania i wydarzenia skierowane do modych ludzi zainteresowanych przedsibiorczoci.
Szkolny Klub Przedsibiorczoci po raz pierwszy wzi aktywny udzia w tym przedsiwziciu. Dnia 20 listopada uczniowie klas IV spotkali si z Pani Mart Mazurek, animatork Orodka Wspierania Ekonomii Spoecznej w Supsku dziaajcego przy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Temat spotkania - „Przedsibiorczo spoeczna szans dla modych”. Celem spotkania byo wskazanie modziey perspektyw rozwoju i wyboru dalszej cieki yciowej po zakoczeniu edukacji szkolnej. Uczniom przedstawione zostay moliwoci podejmowania aktywnoci spoecznej i zawodowej w podmiotach ekonomii spoecznej - spdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach i fundacjach.
Dnia 21 listopada uczniowie klas IV wzili udzia w warsztatach, ktre poprowadzi Pan Robert Konofa, dyrektor supskiego oddziau Banku Zachodniego WBK. Temat warsztatw: Oszczdzam, inwestuj pierwsze zarobione pienidze. Zdjcia wykonaa Paulina Zagrska (III TF) i Micha Sawicki (III TF). Koordynatorem obu spotka bya Pani Jolanta Suchaska - opiekun Szkolnego Klubu Przedsibiorczoci.
Konkurs o ubezpieczeniach spoecznych
21.11.2014
Dnia 17 listopada 2014 roku w naszej szkole odby si konkurs wiedzy "Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych". Konkurs skierowany jest do uczniw szk ponadgimnazjalnych biorcych udzia w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS". W konkursie wzio udzia 11 uczniw, ktrzy zmierzyli si z testem skadajcym si z dziewitnastu pyta wielokrotnego wyboru i jednym pytaniem otwartym. Najlepsza trjka, tj. Wiktoria Marszaek III TF, Adam elazny III TI oraz Adrian Kostuch IV TI zostali zgoszeni do II etapu. II etap (wojewdzki) odbdzie si 16 marca 2015 roku. Lista osb zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogoszona na stronie http://www.zus.pl/edukacja w cigu 21 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia I etapu. Opiekunem bya Pani Jolanta Suchaska - opiekun Szkolnego Klubu Przedsibiorczoci. yczymy powodzenia. Zdjcia wykona Karol Sawka z klasy II fi.
Rajd nocny
21.11.2014
Dnia 15.11.2014 roku (sobota) odby si kolejny ju Rajd Nocny organizowany przez supski oddzia PTTK. Tym razem trasa zostaa wytyczona na terenie Lasku Pnocnego. Prowadzia ona od Stadionu 650- lecia a do granic dawnego lotniska w Redzikowie. Rajd zakoczy si ogniskiem w Lasku Pnocnym. Dugo trasy to okoo 10 km. Celem rajdu bya popularyzacja turystyki pieszej, form aktywnego wypoczynku oraz integracja modziey szkolnej. Atrakcj oprcz wdrwki przez ciemny las byo ognisko i pieczone kiebaski. Rajd trwa nieco ponad 3 godziny. W sumie wzio w nim udzia ponad 300 osb z czego 20 uczniw naszej szkoy. Oprcz miego spdzenia wolnego czasu na wieym powietrzu udao nam si spali troch kalorii, ktre co niektrzy szybko uzupenili pysznymi kiebaskami i pachncym chlebkiem. Opiek nad uczniami sprawoway Panie: Dorota Nagrska i Jolanta Suchaska – opiekunowie Szkolnego Koa Turystycznego „Klub Aktywnych”.
Tenis stoowy
18.11.2014
Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszaj wszystkich uczniw na mistrzostwa szkoy tenisa stoowego dziewczt i chopcw. Zawody odbd si 2.12.2014 (wtorek) od godziny 14.50.
„Wsplnie dbamy o rodowisko”
12.11.2014
7 listopada 2014 roku w auli Akademii Pomorskiej zostay ogoszone wyniki konkursu „Wsplnie dbamy o rodowisko”, ktrego organizatorem byo Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej w Supsku.
Ogromne zainteresowanie uczestnikw konkursem spowodowao zmian zasad i konieczno przeprowadzenia form etapowych w celu wyonienia najlepszych prac w trzech kategoriach : praca plastyczna, techniczna i fotografia. Nasi uczniowie zaprezentowali swoje prace w kategorii fotografia. Spord 500 uczestnikw prace trjki naszych uczniw znalazy si w grupie 49 nagrodzonych (wszystkie kategorie).
I miejsce zdobya KAROLINA KOBA – kl. II Tor – opiekun prof. Aleksandra Adler, wyrnienia przypady : MARCIE KWANIK – kl. II Tor - opiekun prof. Aleksandra Adler oraz PRZEMYSAWOWI WONIAKOWI – kl. I Ti – opiekun prof. Laryssa Kumorowska.
Sukces Naszych uczniw tym bardziej cieszy, e po raz kolejny s oni laureatami tego konkursu, a nagrody, ufundowane przez organizatora zachcaj do dalszych stara : I miejsce – tablet i gadety firmowe, wyrnienia – bony pienine i gadety reklamowe PGK.
Serdecznie gratulujemy !


Wycieczka stylistw
12.11.2014
W ramach wsppracy z Politechnik Koszalisk, dniu 5 listopada 2014 roku, wszyscy uczniowie uczcy si w zawodzie technik stylizacji odziey odwiedzili Instytut Wzornictwa. Stylici mieli okazj zobaczy rne pracownie w ktrych ucz si studenci i uczestniczy w zajciach z projektowania ubioru w pracowni krawieckiej.
Gos Wolnoci
10.11.2014
Mio nam poinformowa, e uczennica naszej szkoy - Daria Samsel z kl. I TF, zdobya wyrnienie w konkursie "Gos Wolnoci" ogoszonym przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Supsku w 25. rocznic pierwszych wolnych wyborw do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku. Serdecznie gratulujemy i yczymy kolejnych sukcesw.


Podzikowanie
10.11.2014<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014