Mikoajki w szkole
17.12.2014
Mikoaj i nieynki odwiedzili w pitek 5 grudnia nasz szko. Wszystkie „grzeczne dzieci” otrzymay drobne upominki. Zdjcia – Wojtek Szpak III TF
Gala Wolontariatu
17.12.2014
W dniu 6 grudnia 2014 roku w Teatrze Impresaryjnym w Supsku odbya si uroczysta Gala Wolontariatu. Za aktywno i zaangaowanie w dziaalno wolontarystyczn Szkolny Klub Wolontariusza „Panaceum” otrzyma podzikowanie i nagrod. Dyplomy wrczone zostay rwnie wyrniajcym si czonkom Klubu. Oto oni:

1. Grzegorz Sander II TOR
2. Tomasz Poniewierski III TOR
3. Klaudia onierczyk III TOR
4. Katarzyna Krupska III TOR
5. Lukrecja Dembiska II TF
6. Daria Samsel II TF
7. Marta Dybowska II TF
8. Natalia ykus II TF
9. Mateusz Kdziora III TDS
10. Kinga Guszek III TDS
11. Monika Tucholska III Fi
12. Aniela Pater III Fi
13. Maja ulewska II TDS
14. Monika Selonka II TDS
15. Agnieszka Masia II TDS
16. Magda Kryciak II TDS
17. Kamila Bzukaa III TF
18. Alina Pietrzycka III TF
Projekt Cosplay
10.12.2014

Awans do II etapu (wojewdzkiego)w konkursie ZUS-u.
10.12.2014
W poniedziaek, 17 listopada 2014 r., odby si I etap (szkolny) konkursu wiedzy "Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych". Wzio w nim udzia ponad 11 tysicy uczniw z 328 szk w caej Polsce.
Z wielk przyjemnoci informuj, i druyna naszych uczniw, w skadzie Wiktoria Marszaek (III TF), Adam elazny (III TI) i Adrian Kostuch (IV TI) zostaa zakwalifikowana do II etapu (wojewdzkiego), ktry odbdzie si 16 marca 2015 r. Jestemy drug druyn w Supsku, wyprzedzia nas tylko druyna z ZSEiT i czwart w wojewdztwie. Gratuluj i ycz dalszych sukcesw-Jolanta Suchaska (opiekun SKP).
Drzewniak w mediach
09.12.2014
Uczniowie naszej szkoy gocili ostatnio w supskich mediach.
Wirtualn adopcj psa Kukiza przez klas III TOR, opisywa Gos Pomorza i serwis gp24.pl, tematem zainteresowaa si rwnie Telewizja Supsk.Poza tym do Mikoajkowej redakcji TV Supsk zostay zaproszone uczennice klasy III DS, Pamela Szczerba i Kinga Guszek. Autorem zdj jest Adam Mroczek.Materiay wideo udostpnione dziki uprzejmoci TV Supsk.


Eliminacje do I etapu konkursu "Liderzy Europy".
09.12.2014
Dnia 28.11.2014 r. odbyo si spotkanie uczniw naszej szkoy z Panem Robertem Konofaem. Spotkanie miao charakter informacyjny i dotyczyo udziau naszych uczniw w I etapie konkursu "Liderzy Europy".
"Liderzy Europy" to gra edukacyjna, ktrej celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu bankowoci i finansw. Polega ona na wirtualnej podry po wiecie, podczas ktrej kada z druyn zwiedza pi europejskich stolic w jak najszybszym czasie i przy zachowaniu jak najwyszego budetu. Rywalizacj wygrywa ta druyna, ktra po osigniciu celu ma najwicej pienidzy w portfelu.
Podczas spotkania z 4 druyn picioosobowych wyoniona zostaa druyna, ktra bdzie reprezentowa nasz szko w I etapie, ktry zostanie rozegrany w rod 10.12.2014 r w Zespole Szk Ekonomicznych i Technicznych w Supsku.
W skad zwyciskiej druyny wchodz uczniowie klasy II TF: Dominika Kamykowska, Anna Klasa, Krystian Tkaczyk, Bartosz Iwaniak, Ewa Borowiska. Zdjcia wykonaa uczennica klasy II TF Lukrecja Dembiska.
Wolontariusze wspieraj Towarzystwo Opieki nad Zwierztami
08.12.2014
W dniu 28 listopada 2014 roku Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza "Panaceum" uczestniczyli w uroczystoci z okazji Jubileuszu 150 – lecia powstania Towarzystwa oraz 50 – lecia istnienia Oddziau w Supsku. Nasz Kub zosta odznaczony odznak "Zasuony" dla Towarzystwa Opieki nad Zwierztami. Uroczysto uwietni wystp Grzegorza Guracza. Razem z wolontariuszami zaproszone zostay Pani Dyrektor Grayna Zienkiewicz i opiekunowie SKW Dorota Kalota i Marzena Gogol.
Turniej tenisa stoowego
08.12.2014
Dnia 2.12.2014 w sali gimnastycznej pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego p. Daniela Kota i p. Marcina Pluta odby si turniej Tenisa Stoowego w ktrym udzia wzio 14 chopcw oraz 4 dziewczyny. Przez ponad dwie godziny rozegranych zostao blisko 200 spotka ktre wyoniy najlepszych.
Wrd dziewczt bezkonkurencyjna okazaa si Karolina Gogowska z klasy 3 TF wygrywajc trzy pojedynki bez straty seta. Pozostaa kolejno : 2 miejsce – Oliwia Rosoowska, 3 miejsce – Alicja Straszak , 4 miejsce - Klaudia Lewandowska.
Zmagania chopcw toczyy si na bardzo wysokim poziomie i na rozstrzygnicie trzeba byo czeka do ostatnich pojedynkw. Bezapelacyjnym zwycizc okaza si ucze klasy 1 fi – Kacper Stenka, ktry wygra swoje wszystkie pojedynki nie tracc przy tym seta. Drugie miejsce zaj Oskar Kleba, na trzecim miejscu znalaz si Jakub Gul.
Tym samym zostaa wyoniona reprezentacja szkoy na zbliajcy si turniej Tenisa Stoowego w ramach Supskiej Olimpiady Modziey ktry odbdzie si w Zespole Szk Mechanicznych i Logistycznych w Supsku w dniach 10-12 grudnia.
Ze sportowymi pozdrowieniami Katedra Wychowania Fizycznego.
Wyjazd na Politechnik Koszalisk
03.12.2014
W ramach wsppracy naszej szkoy z Politechnik Koszalisk 24 listopada zostaa zorganizowana wycieczka dla klas II i IV Technikum Organizacji Reklamy. Celem wyjazdu byo zapoznanie uczniw z moliwociami pracowni i organizacj Instytutu Wzornictwa PK.
Uczniowie uczestniczyli w wykadach powiconych technice HDR stosowanej w fotografii (wykad mgr in. Stefana Nawrockiego) oraz technologii i zastosowaniu skanera i drukarki 3D (wykad mgr Pauliny Kminikowskiej i mgr Aleksandry Godyn-Witkowskiej).
Wan czci tej wizyty byo poznanie zasad i moliwoci druku wielkoformatowego - solwentowego (plotery drukujce i tnce) oraz udzia w warsztatach powiconych introligatorstwu.
Wykadowcy koszaliskiej uczelni z duym zaangaowaniem podejmowali uczniw supskiego Drzewniaka, a pozytywne opinie i wiedza wyniesiona z tej wycieczki pozwoli modziey szerzej spojrze na prac w szeroko rozumianej reklamie.
Poniej mona zobaczy zdjcia, ktrych autorami zdj s Ewa Borowiska i Patryk Leniewski z klasy II TF.
Umowa z ZUS
03.12.2014
Dnia 25 listopada 2014r podpisana zostaa umowa trjstronna pomidzy Zakadem Ubezpiecze Spoecznych z siedzib w Warszawie, reprezentowanym przez Pana Tomasza Klamana – dyrektora Oddziau ZUS w Supsku, Zespoem Szk Technicznych w Supsku, reprezentowanym przez Pani Grayn Zienkiewicz – dyrektor ZST oraz Pani Jolant Suchask – nauczyciela podstaw przedsibiorczoci, fizyki, matematyki i opiekuna Szkolnego Klubu Przedsibiorczoci. Celem umowy jest pomoc w realizacji dziaa edukacyjnych, spoecznych i promocyjnych w zakresie edukacji modziey szkolnej na temat zabezpieczenia spoecznego w Polsce.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014