Podpisanie porozumienia z Fabryk Mebli AJ
14.04.2015

V miejsce w konkursie o Ubezpieczeniach Spoecznych
13.04.2015
W poniedziaek 16 marca 2015 r. odby si II etap (wojewdzki) Konkursu Wiedzy o Ubezpieczeniach Spoecznych "Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych". Wzio w nim udzia 213 zespow z caej Polski. II etap konkursu odbywa si jednoczenie w 16 wojewdztwach. 16 zwyciskich zespow wemie udzia w finale konkursu (III etapie), ktry odbdzie si 24 kwietnia w Warszawie.
W II etapie, blisko 650 uczniw odpowiadao na 23 pytania testowe wielokrotnego wyrobu i dwa pytania opisowe. Uczniowie zmagali si midzy innymi z pytaniami dotyczcymi daty wprowadzenia pierwszych ubezpiecze spoecznych, rde przychodu Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, warunkw do uzyskania renty z tytuu niezdolnoci do pracy, czy dokumentw, na ktrych pracodawca rozlicza si z opacanych skadek. W ramach pyta otwartych uczniowie musieli wyliczy i opisa wiadczenia jakie przysuguj z racji opacanych skadek na ubezpieczenie chorobowe oraz instytucje do jakich zgoszony zostaje przedsibiorca przy rejestracji firmy w jednym okienku.
Nasza szkoa, reprezentowana przez trzyosobowy zesp w skadzie: Wiktoria Marszaek (III TF), Adam elazny (III TI) oraz Adrian Kostuch (IVTI), zaja pite miejsce w wojewdztwie zdobywajc cznie 89 punktw (85 pkt. za pytania wielokrotnego wyboru i 4 pkt. za zadania otwarte). Za przygotowanie uczniw do konkursu odpowiedzialna bya Pani Jolanta Suchaska. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw. Zwycizc II etapu konkursu w wojewdztwie pomorskim zostao V LO w Supsku, zdobywajc cznie 105 punktw.
II miejsce w konkursie Wiedzy o Przedsibiorczoci
13.04.2015
5 marca 2015 r. poznalimy zwycizcw VI edycji Konkursu Wiedzy o Przedsibiorczoci organizowanego przez Wysz Szko Administracji i Biznesu w Gdyni. Z ogromn radoci informujemy, i ucze klasy IV TDO – Adam Herdzik zaj V miejsce. Nasz ucze zdoby 27 punktw na 30 moliwych. Drugi z naszych uczniw – Adrian Kostuch (IV TI) zdoby 23 punkty. Nasza szkoa, ze redni iloci punktw 25, zostaa sklasyfikowana na II miejscu!
W tegorocznej edycji konkursu wzio udzia prawie 1000 uczestnikw z 35 szk rednich z caego Pomorza. Wszyscy oni musieli si zmierzy z I etapem rozgrywek na poziomie szkolnym, by najlepsi mogli walczy o tytu mistrza wiedzy o przedsibiorczoci podczas finau 5 marca 2015 r., ktry odby si w Wyszej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Do II etapu (finaowego) zakwalifikowao si 300 uczniw z 29 szk. Bylimy jedyn szko ze Supska, ktra zakwalifikowaa si do etapu finaowego!
Za przygotowanie uczniw do konkursu odpowiedzialna bya Pani Jolanta Suchaska. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.
XV MIDZYNARODOWY KONKURS STOLARSKI
13.04.2015
Dnia 06 marca 2015 roku odby si XV MIDZYNARODOWY KONKURS STOLARSKI w Szczecinie.
Ide corocznych zmaga uczniw ze szk polskich, niemieckich, litewskich oraz biaoruskich byo podniesienie rangi zawodw stolarz i technik technologii drewna, jak rwnie umoliwienie uczniom w tej otwartej rywalizacji fair play, zaprezentowanie wysokiego poziomu zdobytej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejtnoci stolarskich.
Celem konkursu jest nawizanie midzynarodowej wsppracy i wymiana dowiadcze midzy uczniami i szkoami ksztaccych w zawodach technik technologii drewna i stolarz.
Nasza Szko reprezentoway dwie druyny ksztacce w zawodach technik technologii drewna i stolarz. S to: Pgowski Pawe klasa IV Td, Mateusz Lipiski III Td/s, Patryk Stenka II Td/s z Technikum Nr 3 w Supsku, oraz Micha Lange klasa III si z Zasadniczej Szkoy Zawodowej z Oddziaami Integracyjnymi Nr 3 w Supsku.
Konkurs obejmowa wiedz i umiejtnoci zdobyte przez uczniw w trakcie nauki zgodnie z programem nauczania w zakresie rcznej obrbki drewna, montau wyrobw, obrbki wykoczeniowej i polega na wykonaniu wyrobu stolarskiego - szafka, w oparciu o dokumentacj. Kady uczestnicy konkursu na podstawie rysunku zoeniowego wykonywa z drewna sosnowego elementy i poczenia na jaskczy ogon, poczenia kokowe (trasowanie miejsc pocze w bokach szafki i nawiercanie otworw w wiecach). Rwnie dokonywa nawiercania prowadnic i przykrca je do bokw korpusu a nastpnie zaamywa ostre krawdzie poprzez szlifowanie wyrobu
Midzynarodowa komisja konkursowa doceniajc wiedz i umiejtnoci naszych uczniw przyznaa naszej szkole wyrnienie.
Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!!!
Kolejny midzynarodowy projekt w Drzewniaku
09.04.2015
W pitek 27 marca 2015 roku zostay ogoszone przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji wyniki konkursu projektw w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Modziey. Nasz pomys uzyska akceptacj komisji konkursowej i otrzyma dofinansowanie, dziki ktremu we wrzeniu 2015 roku bdziemy mogli przeprowadzi midzynarodowe warsztaty plastyczno-fotograficzne, ktrych gwnym celem bdzie promowanie polsko-litewskiego dialogu midzykulturowego.
To ju kolejny, po projektach dotyczcych praktyk zawodowych w Niemczech i Hiszpanii, midzynarodowy wniosek, ktry uzyska akceptacj ekspertw i co za tym idzie wzbogaci ofert edukacyjn szkoy, dajc uczniom moliwo realizacji swoich pasji i pomysw rwnie w wymiarze europejskim. Pomysodawczyni projektu i jego koordynatork jest p. Anna Drojman.
Wesoych wit
04.04.2015II MIEJSCE NASZYCH SIATKARZY W CZUCHOWIE
01.04.2015
W dniu 30.03.15 reprezentacja naszej szkoy w pice siatkowej uczestniczya w pfinale wojewdzkim szk ponadgimnazjalnych,ktre odbyy si w Czuchowie.Powiat czuchowski reprezentowa-Zesp Szk Sportowych z Czuchowa,powiat bytowski-Zesp Szk Ponadgimnazjalnych z odziey,powiat supski-nasza szkoa Zesp Szk Technicznych.Zawody stay na bardzo wysokim poziomie.W pierwszym meczu nasi chopcy ulegli druynie gospodarzy 2-0,natomiast drugi mecz z druyn z odziey pewnie wygralimy 2-0.Ostatecznie w caych zawodach zajlimy II miejsce,a zwyciya druyna z Czuchowa.Nasz druyn reprezentowali;
Franc Kacper
Dawidowicz Fabian
Chwarzyski Sebastian
Pupka Lipiski ukasz
Gul Jakub
Kpa Kamil
Maciukiewicz Przemysaw
Opiekunem zespou jest Daniel Kot.SERDECZNE GRATULACJ
II miejsce w "Teraz Woda"
31.03.2015
Dnia 19 marca 2015 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej przy supskiej oczyszczalni ciekw odbya si XII edycja konkursu Teraz woda. Temat przewodni konkursu Myl o wiecie, dziaaj w powiecie - racjonalne wykorzystanie zasobw przyrody. Nasz szko reprezentowa 4-osobowy zesp uczniw z klasy I TFD w skadzie: Jagoda Miloch, Oliwia Skowroska,Kacper Franc oraz ukasz Pupka Lipiski pod opiek Laryssy Kumorowskiej. Zesp musia wykona 4 zadania konkursowe: napisa prac badawcz, dokona jej prezentacji, wykona plakat tematyczny oraz odpowiedzie na 50 pyta konkursowych dotyczcych ekologii. W oglnej klasyfikacji nasz zesp uplasowa si na III miejscu, natomiast w konkurencji wiedzy ekologicznej okaza si najlepszy! W nagrod uczestnicy konkursu otrzymali tablety, ksiki oraz gadety ufundowane przez Wodocigi Supsk. Dodatkowo szkoa otrzymaa mikroskop z moliwoci podczenia do komputera a opiekun dysk wymienny 500 GB. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluj i zachcam do udziau w konkursach.
Beata Kumorowska.

WIELKANOCNA kompozycja i ekspozycja
31.03.2015
Pojcie kompozycji dla wielu pocztkujcych, czy nawet bardziej wprawionych fotografw bywa kopotliwe.
Pocztkujcy fotograf, podnoszc aparat do oka ustala ksztat kadru, ale co z reszt regu ? Zapominamy o tworzeniu prostej formy na podstawie regu kompozycji otwartej, zamknitej, dynamicznej, statycznej, zoty podzia, trj podzia, i duo by jeszcze wymienia. Nasi uczniowie reguy poznaj w ramach zawodu Technik ORGANIZACJI R e k l a m y.
By przybliy uczniom wita tydzie temu... Pobawilimy si w ramach przedmiotu: FOTOGRAFIA REKLAMOWA owym JAJEM. Uczniowie wykonali wasne kompozycje z zastanego przez nich planu zdjciowego. Wykonane fotografie, mog posuy do dalszych prac majcych na celu stworzenia prostych kartek wielkanocnych lub ta na pulpit komputerowy, czy te postw na facebooka. Fotografie mog i dalej ... tak jak kartki witeczne.
Ekspozycja to najwaniejsze, obok kompozycji, pojcie zwizane z fotografi. Opanowanie zasad ekspozycji pozwala nie tylko uzyska poprawnie nawietlone zdjcia, ale poprzez wiadome operowanie moliwociami, jakie daje fotografowana scena oraz uywany sprzt, umoliwia podniesienie poziomu wykonywanych zdj.


więcej >> >

Sukces na Midzypowiatowym Festiwalu Kultury Europejskiej
30.03.2015
Mio nam poinformowa, e Dawid Karnacewicz - ucze klasy III TI - zosta laureatem XIII Midzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej Supsk 2005, zorganizowanego przez Zesp Szk Agrotechnicznych w Supsku. Praca konkursowa Dawida (serwis www dotyczcy Chorwacji) , wykonana pod kierunkiem pani Elbiety Saby, zostaa najwyej oceniona przez jury konkursu. Uroczyste rozdanie nagrd miao miejsce 27 marca 2015r. Gratulujemy !
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014