SUPSKI CHOPCZYK
30.04.2015
W ramach wsppracy z Przedszkolem Miejskim Nr 19 im. Supskiego Chopczyka mieszczcego si przy ulicy Norwida 4 nasi stylici uszyli strj dla przedszkolakw wzorowany na ubiorze synnego bohatera etykiety serka wytwarzanego niegdy w Supsku.
Zobaczcie efekt kocowy.
Zakoczenie szkoy klas maturalnych
30.04.2015


Fotogaleria z zakoczenia:
VIII Oglnopolski Konkurs Stolarski – DIAMENTOWA PIA
30.04.2015
Dnia 25 kwietnia 2015 roku odby si VIII Oglnopolski Konkurs Stolarski „DIAMENTOWA PIA 2015”. Po raz kolejny odnielimy w Bydgoszczy sukces.
Nasz szko reprezentoway dwie druyny ksztacce w zawodach technik technologii drewna i stolarz. S to: Stanka Patryk klasa II Td i Karol Bk I Td z Technikum Nr 3 w Supsku, oraz Baej Frczak klasa II Si i Adam Gnatowski II Si z Zasadniczej Szkoy Zawodowej z Oddziaami Integracyjnymi Nr 3 w Supsku.
Oglnopolska komisja konkursowa doceniajc wiedz i umiejtnoci naszych uczniw przyznaa uczniowi Patrykowi Stence – II miejsce. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!!!
Dzie Ziemi
24.04.2015Turniej szachowy
24.04.2015
W dniu 21.04.2015 r. w naszej szkole odby si turniej szachowy w ktrym uczestniczyli uczniowie Zespou Szk Technicznych w Supsku. Miejsca na podium zajli:
1 Miejsce - Zelek Jan klasa 3 TOR
2 Miejsce - Diana Lewandowska klasa 3 TF
3 Miejsce - Jurczak ukasz klasa 4 TI

Serdecznie gratulujemy.
V OGLNOPOLSKI KONKURS STOLARSKI
22.04.2015
Dnia 20 kwietnia 2015 roku odby si V OGLNOPOLSKI KONKURS STOLARSKI w Supsku.
Ide corocznych zmaga uczniw ze szk drzewnych byo podniesienie rangi zawodw stolarz i technika technologii drewna, jak rwnie umoliwienie uczniom w tej otwartej rywalizacji fair play, zaprezentowanie wysokiego poziomu zdobytej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejtnoci stolarskich. Celem konkursu byo nawizanie wsppracy i wymiana dowiadcze midzy uczniami i szkoami ksztaccych w zawodach technik technologii drewna i stolarz.
Nasz Szko reprezentoway dwie druyny ksztacce w zawodach technik technologii drewna i stolarz. S to: Stanka Patryk klasa II Td i Brach Patryk z Technikum Nr 3 w Supsku, oraz Lange Micha klasa III Si i Abramowicz Pawe III Si z Zasadniczej Szkoy Zawodowej
z Oddziaami Integracyjnymi Nr 3 w Supsku.
Oglnopolska komisja konkursowa doceniajc wiedz i umiejtnoci naszych uczniw przyznaa naszej szkole dla Patryka Stenki – II miejsce i Michaa Lenge – III miejsce.
Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!!!


Dziaaj – nie czekaj! – targi projektw edukacyjnych w Drzewniaku.
21.04.2015
Zesp Szk Technicznych – Drzewniak - zaprasza 28 kwietnia od godziny 10.00 na targi projektw edukacyjnych „Dziaaj nie czekaj”, ktre bd odbywa si w ramach organizowanego z inicjatywy Komisji Europejskiej - Europejskiego Tygodnia Modziey (ETM). Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do modziey (gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej) oraz do wszystkich osb pracujcy z modzie, do szk, grup formalnych i nieformalnych, ktre chciayby uzyska wiedz na temat szans jakie daje modym ludziom udzia w projektach midzynarodowych – wymianach wakacyjnych, praktykach zagranicznych czy warsztatach. Bdzie mona porozmawia z koordynatorami tego typu projektw, modzie, ktra w nich uczestniczya, dowiedzie si wicej na temat programw i moliwoci aplikowania o rodki, wymieni si dowiadczeniami, nawiza kontakty. Honorowy patronat nad targami obj rwnie Prezydent Miasta Supska p. Robert Biedro.

Organizator: Zesp Szk Technicznych w Supsku

Zakres tematyczny projektu: podnoszenia wiedzy na temat programu Erasmus+ oraz innych programw edukacyjnych, aktywnego uczestnictwa modziey w yciu zawodowym, zwikszenia widocznoci dziaa modzieowych

Cele: Zapoznanie lokalnej spoecznoci, w tym przede wszystkim modziey i nauczycieli ze Supska i powiaty supskiego, z moliwociami rozwoju jakie za sob niesie udzia w programie Erasmus+ oraz Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Modziey na przykadzie dziaalnoci Zespou Szk Technicznych; uzmysowienie korzyci i wpywu projektw na szko, nauczycieli i uczniw; zachcenie wadz lokalnych do promowania oddolnych inicjatyw modzieowych; dzielenie si wiedz i dowiadczeniami.

Dane kontaktowe: Zesp Szk Technicznych, ul. Szymanowskiego 5, www.drzewniak.slupsk.pl, tel. (59)8426766.

Koordynator projektu: Anna Drojman


Jak zachci modzie do udziau w wyborach prezydenckich?
16.04.2015Kiermasz rkodziea osb niepenosprawnych.
16.04.2015
Jak co roku przed witami wielkanocnymi w naszej szkole odby si kiermasz witeczny z pracami wykonanymi wasnorcznie przez niepenosprawnych uczestnikw Warsztatw Terapii Zajciowej, przebywajcych przy ul. Dugosza 22 w Supsku.
Nasi gocie przyjechali do nas z piknymi witecznymi stroikami i ozdobami na witeczny st wielkanocny. Na kiermaszu byy kolorowe pisanki, zajczki, kurki, kartki i inne przedmioty. Na wystawionych stoach mona byo znale nietypowe prezenty dla bliskich. Prace niepenosprawnych cieszyy si du popularnoci i z pewnoci byy piknym witecznym upominkiem lub uwietniy rodzinne spotkanie.
Kiermasz witeczny odby si na zaproszenie pedagogw szkolnych:p.Joanny Gazki i p.Beaty Je
Europejski Tydzie Modziey.
14.04.2015
Z przyjemnoci informujemy, e nasz projekt zosta objty patronatem Europejskiego Tygodnia Modziey.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014