Konferencja w Elblgu.
07.10.2015
Dnia 7 padziernika 2015 roku odbyy si w Elblgu targi promocyjne „Blaski i cienie wsppracy. Polityka samorzdowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej na szczeblu lokalnym”, w trakcie ktrych samorzdy z terenu wojewdztwa pomorskiego oraz warmisko-mazurskiego oraz gocie zagraniczni, m.in. z Niemiec, Rosji czy Rumunii, mogli zaprezentowa swoje najlepsze projekty midzynarodowe i ich praktyczne rezultaty. Targi oraz towarzyszce im konferencje i warsztaty stay si take doskona okazj do poznanie nowych partnerw z obszaru Euroregionu Batyk oraz poszukiwania nowych pomysw i inspiracji do realizacji kolejnych przedsiwzi. Supsk na tych targach reprezentowa Zesp Szk Technicznych, ktry promowa trzy zrealizowane przez siebie projekty midzynarodowe. Byy to „Informatyka bez granic” – sfinansowany ze rodkw programu Erasmus+ - projekt dotyczcy zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniw, „Portret polsko-litewski” – sfinansowany ze rodkw Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Modziey z dotacji MEN – projekt polsko-litewskich warsztatw plastyczno-fotograficznych oraz trwajca od 10 lat trjstronna wymiana modziey Supsk- Carlise – Flensburg.

Lekcja przedmiotw zawodowych - inaczej
01.10.2015
Dnia 26 wrzenia 2015 roku uczniowie szkoy ksztaccy si w zawodach technik technologii drewna i stolarz uczestniczyli w ramach lekcji otwartej w zajciach edukacyjnych na temat PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE PYT WIROWYCH SUROWYCH I MELAMINOWYCH ORAZ PYT HDF LAKIEROWANYCH.
Zajcia odbyy si w Zakadzie Pyt MDF KRONOSPAN w Szczecinku. Nasi uczniowie mieli okazj zapozna si z technologi wytwarzania pyt z tworzyw drzewnych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dla uczniw byo to cenne dowiadczenie zawodowe, ktre korzystnie wpynie na ich dalsz edukacj. Lekcji tej towarzyszyy rne atrakcje, o czym wiadcz zaczone zdjcia. Czekamy na nastpn wypraw do Szczecinka.
Spotkanie z Otyli Jdrzejczak - Mistrzynie w Szkoach
21.09.2015
8 wrzenia w hali lekkoatletycznej przy Stadionie 650-lecia uczennice naszej szkoy z klasy II TF uczestniczyy w projekcie ruchowym - Mistrzynie w Szkoach, prowadzonym przez Otyli Jdrzejczak. Wsplnie z nauczycielami (K.Koch i D.Kot), prezydentem Robertem Biedroniem, ministrem sportu i olimpijkami dziewczta wiczyy na specjalnych gumach i bray udzia w konkursach. Za wgranie konkursu wiedzy sportowej uczennice nasze otrzymay dla szkoy zestaw gum - Thera-Band do wicze ruchowych. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wsplnych wicze.
Najlepsi w zawodzie
21.09.2015
Dnia 17 wrzenia 2015 roku w Urzdzie Miasta Supska w obecnoci pana Roberta Biedronia - Prezydenta Miasta Supska i pani Krystyny Danileckiej-Wojewdzkiej - zastpcy Prezydenta Miasta Supska, pani Grayny Zienkiewicz - Dyrektora Szkoy nasi uczniowie - ,,NAJLEPSI w ZAWODZIE:
1)Karol Bk - ucze kl. 2 Td w zawodzie technik technologii drewna,
2)Patryk Stenka - ucze kl. 3 Td w zawodzie technik technologii drewna,
3)Tomasz lusarz - ucze kl. 3 Td w zawodzie technik technologii drewna Technikum nr 3
w Supsku otrzymali stypendia z rk pani Anety Magdziarek - przedstawiciela Fabryki Mebli AJ. Wysoko stypendium to 1000, 00 z (jeden tysic zotych).
Nagrodzonym gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw !!!
REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH
21.09.2015
Od 7 wrzenia 2015 roku trwaa w szkole rekrutacja do drugiej tury projektu finansowanego ze rodkw Erasmus+ pt. „Informatyka bez granic”. Uczniowie drugiej klasy technikum informatycznego musieli przej m.in. rozmow kwalifikacyjn, napisa test sprawdzajcy znajomo jzyka niemieckiego, a o miejscu na licie przyjtych na praktyki zawodowe do Niemiec decydowaa suma zdobytych punktw. Szczegy dotyczce przebiegu rekrutacji, w tym regulamin, harmonogram, informacje dotyczce skadu komisji rekrutacyjnej, list zakwalifikowanych oraz list rezerwow a take galer zdj mona znale w zakadce Projekty realizowane w szkole. Tam rwnie znajduj si wszelkie informacje oraz zdjcia z ubiegorocznych praktyk zawodowych w Lipsku.XII wiatowy Dzie Sybiraka
18.09.2015
Czterdzieci wagonw
jak pocig wglowy
czekao na sygna.
onierze z papierosami w ustach
sznurowali drutami cikie towarowe drzwi.
Z odjedajcego pocigu (…)
(fragment z wiersza ks. Jzefa Buczmy „Transport


17 wrzenia obchodzony jest wiatowy Dzie Sybiraka. Przypada on w rocznic napaci ZSRR na Polsk. To szczeglna data dla Sybirakw i Kresowian. Spoeczno naszej szkoy rwnie wczya si w jego obchody, aby dramatyczne wydarzenia z tego okresu przetrway w pamici i wiadomoci kolejnych pokole.
W przeddzie wspominalimy losy Sybirakw podczas uroczystoci szkolnej na auli oraz przy Dbach Pamici. Nastpnie grupa modziey uczestniczya w uroczystociach miejskich Dnia Sybiraka przy Krzyy Katyskim na Cmentarzu Komunalnym i mszy w. w kociele w. Jacka.


więcej >> >

Film projekt polsko-litewski.
17.09.2015
Film z wizyty przygotowawczej do projektu wykonali uczniowie klasy IV TF Adrianna Smoliska i Konrad Wypyszewski.
Projekt „Portret Polsko – Litewski” rozpoczty.
17.09.2015
W dniach 22, 23.06.2015 r. odbya si wizyta przygotowawcza do wrzeniowych warsztatw zatytuowanych „Portret polsko-litewski”, ktre zostay sfinansowane ze rodkw Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Modziey.
20 wrzeniu 2015 r. bdziemy gocili dwunastu obywateli Litwy na warsztatach plastyczno-fotograficznych, ktre maj pogbi wizi midzynarodowe i dialog midzykulturowy. Wezm w nich udzia uczniowie Zespou Szk Technicznych w Supsku oraz uczniowie Szkoy redniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie.
W czerwcu dwuosobowa delegacja zostaa zaproszona do Ratusza, gdzie odbyo si spotkanie z Prezydentem Supska Robertem Biedroniem, Pani Wiceprezydent Krystyn Danileck-Wojewdzk i Pani Dyrektor Wydziau Edukacji Ann Sadlak. Mielimy okazj zwiedzi Ratusz.
Kolejnym punktem programu bya wizyta w Muzeum Pomorza rodkowego, ktra miaa na celu upowszechnienie prac Witkacego i jego twrczoci. Prace mistrza bd miay wpyw na ksztat warsztatw plastycznych. S dla nas punktem wyjcia- inspiracj do dalszych dziaa uczniw.
Spotkalimy si z przyjacimi Wilna i Grodna w siedzibie NOT, gdzie Pani Wiceprezes Krystyna Popiel przybliya nam histori podry midzy krajami.
Potem zwiedzilimy Ustk, spacerowalimy po molo podziwiajc nadmorskie krajobrazy. Na koniec uczestniczylimy w warsztatach ceramicznych w Pracowni Ceramicznej Supskiego Orodka Kultury.
Dobra atmosfera, przyjemna zabawa pozwoliy nam dopi plan pracy na ostatni guzik. Jestemy gotowi na przyjcie tak sympatycznych goci, ktrzy bd ju 20 wrzenia 2015. Zapraszamy do galerii zdj z wizyty przygotowawczej.
Wymiana modziey
28.08.2015
W dniach 24.07.2015-01.08.2015 odbya si 10 w historii naszej szkoy edycja Midzynarodowej Wymiany Modziey. rodki do jej realizacji pozyskane zostay ze rodkw Unii Europejskiej, z programu Erasmus+ (Akcja kluczowa: KA1 - Mobilno edukacyjna) Tytu realizowanego projektu w tym roku to: Rne odcienie wraliwoci w fotografii. Beneficjentami bya grupa uczniw naszej szkoy, ktrzy gocili w Supsku grup modziey z Niemiec, z Flensburga oraz z Anglii, z Carlisle. W ramach prowadzonych dziaa modzie miaa okazj pozna kultur i zwyczaje krajw partnerskich, wsplnie wykonywa zadania praktyczne, na przykad z zakresu fotografii, oraz doskonali umiejtno posugiwania si jzykiem angielskim i niemieckim. Koordynatork projektu bya Katarzyna Chojnowska, za liderem polskiej grupy Kinga Kobzdej-Ptak.
Podrczniki na rok szkolny 2015
12.07.2015

<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014